Békességet!


„Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

 

Olyan jó olvasni ezt az igét. Olyan jó leírva látni, és kimondani hangosan: „békességünk van Istennel”. Mert ez hiányzik a világból, a mindennapokból, az emberi életekből. A béke. Érezheted magadon, hogy a feszített tempó, a korlátozások miatt kialakult bizonytalanság, az alattomos vírus puszta léte folyamatos feszültségforrás, és olyan könnyen elveheti a békédet. 

 

Vágyunk a békére, arra, ha kívül nincs is meg, mert ebben a feje tetejére állt világban egyszerűen lehetetlen megtalálni, belül mégis ott legyen megrendíthetetlenül. Vágyunk arra, hogy legyen hova menekülnünk, és Isten ma reggel pont ezt a kaput tárja előttünk szélesre. Mert Nála békére lelhetünk. Igazira, olyanra, melyet a körülmények nem képesek befolyásolni, sem az érzelmek kikezdeni. 

 

Békességünk lehet Vele, mert Krisztus a vérével fizetett ezért. Békességünk, mert Krisztus magára vette minden bűnünket és lázadásunkat, elszenvedte az értük járó halált, és az ő igazságát nekünk adja minden bukásunk helyébe. Többé már nem kell menekülnünk az Atyától, hanem futhatunk Hozzá, abba a biztonságba, amit rajta kívül senkitől és semmitől nem kaphatunk meg. Már nem kell harcolnunk Vele, hisz Krisztusban összetört az a régi torz istenkép, amit a Gonosz festett meg és tartott életben oly régóta. Krisztus bemutatta, ilyen az Isten valójában. Aki ott függ a kereszten, Aki képes meghalni azokért, akiket Ő alkotott, Aki soha nem adja fel. 

 

Jöjj ma reggel Hozzá! Engedd, hogy igazi kapcsolatba léphessen veled, és a te Istened lehessen. A te Megváltód, a te Helyettesed. Engedd, hogy életet adjon neked, békességet, és élj ennek a békének a hatalmával!