Ez élet vagy halál kérdése

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Pál apostol levele a Galáciabeliekhez 5. fejezet 22-23. versEgy gyümölcsfa mindig olyan termést fog hozni, amilyen a fa. Nem teremhet egy kajszi barackfa dinnyét. Ami Istentől elidegenedett az pedig nem tud egészséges, szennyeződés, károsodásmentes gyümölcsöt teremni, legalábbis Isten mércéje alapján. Ezért van az, hogy a Szentírást olvasva folyamatosan figyelmeztetést kapunk arra vonatkozóan, hogy ne térjünk el az Isten szavától se jobbra se balra. Az Istentől elvadult emberi természet csak vad gyümölcsöket képes teremni. Ezeknek fogyasztása csak még inkább elvadítja emberi természetünket, és egyre távolabb taszít a Teremtőtől.

Mihez kezdjünk mindezzel? A tét óriási! Élet vagy halál. E kettő közül kell választani. Akik nem termik Isten a Lélek gyümölcseit, azok nem öröklik Isten országát és halál lesz osztályrészük. Van-e félni valóm? Igen van! Mivel megromlott az emberi természetünk (az enyém is) szükséges újjászületnek Krisztus által, mert másképpen nem tudjuk megteremni ezeket a gyümölcsöket.


„Ha közel mész Jézushoz és hitvallásodat jól rendezett élettel, kegyes beszélgetéssel igyekszel felékesíteni, akkor megőrzöd lábadat attól, hogy tiltott ösvényre tévedj. Ha vigyázol és állandóan őrködsz imában és mindent úgy teszel, mintha Isten közvetlen jelenlétében volnál, akkor megmenekülsz attól, hogy engedj a kísértésnek. Ezért remélheted, hogy tisztán, szeplőtlenül és feddhetetlenül állhatsz meg mindvégig. Ha a megkezdett bizodalmat mindvégig szilárdan megtartod, akkor szíved megalapozódik Istenben, és amit a kegyelem elkezdett, azt dicsőség koronázza meg Istenünk országában. "De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény" (Gal 5: 22-23). Amikor Krisztus bennünk lakozik, akkor a testet megfeszítjük minden indulatával és kívánságával.” (EGW Boldog Otthon 286. old.)