A rendelkezésünkre álló idő


„Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell!”
(Prédikátor 9:12)

Az idő drága mert véges, csakúgy, mint az élet. Egy nap 24 órából áll mindenkinek, legyen akár szegény, akár gazdag, fiatal vagy idős, férfi, nő, vagy gyermek. Időből mindenkinek ugyanannyi jár naponta, sem több, sem kevesebb. Ez a bibliaszöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy az idővel gazdálkodni kell, méghozzá jól kell tudni gazdálkodni. Ami már elmúlt, azt nem lehet visszahozni, éppen ezért óriási értéke van az alkalomnak! Egy szerb közmondás szerint az „alkalomnak csak elől van haja, hátul kopasz”. Vagyis csak addig lehet megragadni, amíg velünk szembe jön. Ha már elhaladt, hiába nyúlunk utána, nem tudjuk megfogni.
Az ige azt mondja: „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van…”. Cselekedjünk jót, válasszuk a jót még ma, amikor erre lehetőségünk van. Eljön ugyanis az az idő, amikor már nem tudunk sem jót, sem rosszat tenni. Erről beszél Pál apostol az Efézusi levélben: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok” (Efézus 5:16). Az idő nem nekünk dolgozik, a dolgok halogatása nem hoz jó gyümölcsöt. Akkor kell cselekedni, dönteni, amikor annak kellő ideje, alkalma van. Ha ez az alakalom elmúlik, lehet, soha többé nem tér vissza már.
A mai ige azt is világosan üzeni, hogy halálunk után nem lesz már lehetőség a cselekvésre, a dolgok kimenetelének megváltoztatására. Az élet befejezésével ugyanis a lehetőségek és alkalmak is lezárulnak. Mivel senki sem tudja életének idejét, ezért nem szabad halogatnunk a fontos döntéseket. Bölcs Salamon így figyelmeztet erre: „Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak tőrbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje” (Prédikátor 9:14).
Ki tudja, mikor érkezik el életünk utolsó órája. Ennek a bizonytalanságnak a hátterén még inkább sürgető és hangsúlyos a felhívás: „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van!” Ne késlekedj tehát meghozni életed fontos döntéseit ma, amikor még alkalmad van erre. Döntsd el még ma, hogy te Istennek akarsz szolgálni és ezt a döntésedet tudasd Jézussal imában. Ez az egyik legfontosabb döntés, amit nem halogathatsz holnapra.
Józsué ezzel a felhívással fordult Izrael népéhez: „Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni... De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24:15). Legyen ez a te döntésed is! Hozd meg ezt a dönts még ma, mert a napok gonoszak. Ezután pedig légy békességben Isten kegyelmes szárnyai alatt.