Isten ismerete


"Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust."
János evangéliuma 17:3

Ismeret. Miféle ismeretről van itt szó? A mai Facebook-os IWIW-es világban elég tágan értelmezzük, hogy ki tartozik az ismerőseink körébe. Ismerjük a családunkat, házastársunkat, de ismerős lehet az is, akivel egyszer valahol találkoztunk, de talán még a nevét sem tudjuk.

Jézus elmondott egy példázatot, melynek csattanója elmondja miért létfontosságú kérdés az igazi ismeret. 
"Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.  Öt közülük balga volt, öt pedig okos.  A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.  Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.  Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.  Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.  Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!  Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." (Máté evangéliuma 25:1-12)

Sok keresztény megelégszik azzal, hogy évente egyszer-kétszer elmegy a templomba. Mások úgy gondolják, hogy ismerik az Urat, de még saját Bibliájuk sincs, és egyszer sem olvasták el Isten üzentét. Van, aki megelégszik egy teljesen felszínes és időszakos kapcsolattal. "Engem az "xy" egyházba kereszteltek, ebben is fogok meghalni" – mondják a jellemzően "nagy" egyházak tagjai. "Én a "wz" egyház tagja vagyok, akik a "tiszta" igazságot képviselik… és hátradőlve, hamis biztonságban ringatják magukat. "Én már újjászülettem, megtértem, biztosítva van az üdvösségem"…

Ezerféle gondolat, vélemény, melynek közös jellemzője éppen az a gondolkodásmód, amit Jézus példázatának öt bolondja is képvisel. Megelégszenek felszínes, sekélyes, sablonos vallásossággal, és mikor be akarnak lépni Isten országába, akkor jön a fájó kijelentés: " Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."

Mit jelent számodra, hogy ismered az Urat? Mennyi időt töltesz vele? Beszélsz-e róla, vállalod-e mások előtt? Hasonlít-e a jellemetek? Örömmel követed-e parancsait vagy csak szolgaként engedelmeskedsz? Rábízod-e magad teljesen, még ha összedől is a világ?

"Lájkolja" majd az életed bejegyzéseit? Vajon, visszajelöl-e ha te is bejelölted?