Értelmes élet

"Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának."

Efézus 5:15-20.


A mai nap tízparancsolata:
1.) Élj tudatosan!
2.) Bölcsen használd fel és ne tékozold el bután életedet!
3.) Használd fel jól a rendelkezésedre álló időt!
4.) Figyelj, mi ma az Úr terve veled!
5.) Felejtsd el a bort, a feketekávét, a drogot – csak rosszra visz!
6.) Engedd Istennek, hogy betöltse életedet Szentlélekkel!
7.) Énekelj!
8.) Légy boldog! Ujjongj!
9.) Adj hálát mindenért!
10.) Mit tenne ma Jézus?

Mennyivel értelmesebb lenne életünk, ha csak ezt a 10 egyszerű szabályt komolyan vennénk!
Megpróbáljuk? Sok áldást hozzá