A Messiás ígérete
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”
(Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. vers)
Hála Istennek, környezetünkben mostanában sok gyermek születik. Ugyanakkor jó és érdekes szemlélni azt a várakozást, ahogy a szülők a születendő jövevényre tekintenek.

Ilyenkor beindul a fantázia, hogy milyen ember lesz, kitől, mit örököl, nemcsak külsőleg, milyen lesz, amikor felnő, ha majd neki is családja lesz… Aztán a végkövetkeztetés; mindegy, csak egészséges legyen.

Közel háromezer éve, Ézsaiás korában, mikor lassan összeomlott Izrael függetlensége, a fenti ígéret még jobban fokozta a várandós anyák vágyát, mégpedig azt, hogy talán az ő gyermekük lesz az a Megígért, aki gyógyírt hoz a világ betegségére.

Ám ennek az ígéretnek teljesedése még jó néhány száz évet váratott magára. S bár sokan kiáltották ki magukat Messiásnak, hamar bebizonyosodott, hogy bár az uralmat a vállukra akarták venni, de sem nem örökkévalóak, és a békesség is távol áll tőlük.

S ott volt Betlehem, a jászol. S a pásztorok, akiket az angyal elküld a városba. „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” (Luk.2:11-12)

„Egy gyermek” – ó hányszor hallhatták ezt akkoriban! Már megint egy gyermek, de miért pont ez a fiúcska, miért pont ebben az istállóban? Bizony mindenki így csodálkozhatott, aki hallgatta őket. (Luk.2:18)

„Egy gyermek” – Ez annyira emberi, annyira egyszerű, annyira ésszerűtlen és olyan megalázó, hogy a Mindenható, a Teremtő így jelenik meg Megváltani a bűnöktől megkötözötteket.

Igen, olyan hihetetlen, hogy még földi szülei, József és Mária is értetlenül álltak és „csodálkozának azokon, a miket ő felőle mondottak.” (Luk.2:33) De a következő harminchárom év bebizonyította tényleg Ő a Messiás.

S mi a helyzet ma? Sokan úgy beszélnek róla, mintha „gyermek” maradt volna és értetlenül állnak, mikor a második adventről esik szó és arról, hogy most szeretné átvenni életünk irányítását. Pedig az örök élet ígérete csak azoknak szól, akik „hisznek Benne” (Ján.3:16).

Engedd hát, hogy a Békesség Fejedelme legyen életed Ura!