Testi vagy lelki beállítottságú vagy?

Egy számomra megdöbbentő kis füzet került a kezembe a napokban. Egyik fejezetében arról olvastam, hogy az Istenhez fűződő személyes kapcsolatunkban három fő csoportba tartozunk. Vannak az ún. ’természetes emberek’, akiknek nincs különösebb kapcsolatuk Istennel. Hiszik, hogy van, hogy létezik, néha fel is sóhajtanak, hogy „Jaj, Istenem, most segíts!” de nem több ennél. Vannak olyanok, akiknek részleges, vagy látszólagos kapcsolatuk van Istennel. Őket nevezi ’testi’ embereknek a Biblia. Azokat meg, akik igazi és teljes kapcsolatot ápolnak vele: ’lelki’ embereknek.
Rómabeliekhez írt levél 8:5-ben így olvashatjuk:

„Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a Lélek szerintiek pedig a Lélek dolgaira.”
A könyv (Helmut Haubeil; Lépések a személyes ébredésért) a Szentlélekhez fűződő kapcsolat alapján osztályoz így. A szívnek elsőként a Szentlélek befolyása előtt kell megnyílnia, mielőtt Isten áldását elfogadhatná. – írja. A lelki ember ’lelkinek’ neveztetik, mert a Szentlélek tölti be. Jó, és fejlődő kapcsolata van a Szentlélekkel. Élete középpontjában Jézus áll – szívének trónján Jézus foglal helyet. A lelki ember teljesen átadta magát Jézusnak, és ezt naponta megerősíti, amikor reggelente mindenét Jézusnak szenteli.
Azonban azt is írja: „Lehet valaki nagyon lelkes gyülekezeti tag, szorgalmas prédikátor, gyülekezetvezető, hívő, mégis langyos a Krisztushoz fűződő kapcsolatában. Lehet igyekvő a feladatai elvégzésében, miközben a Krisztussal való kapcsolatát elhanyagolja. Ez az a langymelegség, amelyet Jézus helyre akar hozni. A legtragikusabb lehetőség az, hogy valaki olyan mértékben elfoglalt Isten művében, hogy magát a mű Urát elhanyagolja!”
Egy testi gondolkodású és egy lelki beállítottságú személy között a különbség abból áll, hogy melyikük milyen mértékben van kapcsolatban a Szentlélekkel.  Az ősegyházban a gyors gyülekezetnövekedésnek a Lélekkel betöltött személyek munkája volt az alapja. Kevés segédeszközzel, de annál nagyobb Szentlélektől származó erővel rendelkeztek.
Ma sincs másra szükségünk. Istennek ma is lelki beállítottságú, Szentlélekkel betöltött, lelki emberekre van szüksége.

Én szeretnék ilyen lenni. Hívlak Téged is!