Kiben bízhatunk?„Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.„ Zsoltárok 20,8.

Ha körülnézünk világunkban azt látjuk, hogy bizalmatlanság uralkodik mindenfelé.
Vajon miért? Azért, mert sok a csalódott ember!
Évekig, évtizedekig hittek eszmékben, jelszavakban, vezetőkben, célkitűzésekben, és most rájöttek arra, hogy minden ígéret, amelyben bíztak, kártyavárként omlott össze. Rádöbbentek arra, hogy az emberek csak kihasználták őket, kizsigerelték teljesen, és most ott vannak remény nélkül, céltalanul, elveszítve még az életkedvet is! Nem sokat változott a világ a zsoltáríró kora óta! A régiek szekerekben, lovakban bíztak, a maiak a tőzsdében, bankokban, pártokban, egyezményekben…. így folytathatnánk a sort végtelen sok dologgal, amiben reménykedünk! Íme néhány idézet a bizalomról:

A reményhez

"Főldiekkel játszó, Égi tűnemény, Istenségnek látszó, Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának, A boldogtalan, S mint védangyalának, Bókol úntalan.
Síma száddal mit kecsegtetsz? Mért nevetsz felém? Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém? Csak maradj magadnak! Biztatóm valál; Hittem szép szavadnak: Mégis megcsalál."
(Csokonai:részlet)

“Inkább csalódok, ha kell, naponta százszor is, minthogy állandóan bizalmatlan legyek mindenkivel, és az életet pokolnak tartsam, amelyben szörnyetegek élnek… Szeretek élni! És inkább legyen az életem örömteli, néha csalódással, mint elejétől végig boldogtalan, de csalódások nélkül!” (Müller Péter)

“Ha gazfickóval van dolgod, csak egyetlen módon hozhatod ki belőle a legjobbat, ha úgy bánsz vele mint egy tiszteletreméltó úriemberrel. Előlegezz neki bizalmat. Ez a bánásmod annyira hízeleg majd neki, hogy talán meg is akarja érdemelni, és büszkévé teszi az a tudat, hogy valaki bízik benne.” (Lewis E. Lawes)

“Mi mindent meg nem cselekszik Isten azoknak az életében, akik maradéktalanul bíznak benne.”
(Hudson Taylor)

“Vannak, akik úton-útfélen elfecsegik, amit csak barátokra szabad bízni, és minden fület teletömnek azzal, ami nyomasztja őket. Mások viszont visszariadnak attól is, hogy a legkedvesebbeket beavassák, s ha lehetséges volna, még magukra se bíznának semmit, minden titkot lelkükbe zárnának. Egyiket sem szabad tenni. Hisz egyformán hiba mindenkiben bízni és senkiben sem.” (Seneca)

“Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben – de paradox módon, ha nem tudunk bízni, nem találhatunk sem szeretetet, sem boldogságot.”
(Walter Anderson)

A Bibliában is találunk hasonló gondolatokat.

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét…” Jer.17,5

„Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját.” Mik.7,5

Talán most arra gondolunk, hogy akkor milyen lesz az életünk, ha már senkiben nem bízhatunk? A bizalom alapvető szükséglete az embernek!!!

„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” Zsoltárok 118,8

Kormos Tivadar

Megjegyzések