Szentlélek által....


„És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.” János 1,33

Képzeljük el, János ott áll a Jordán folyó közepén, körülbelül derekáig ér a víz. Emberek hosszú sorokban állnak a folyó partján, egyesével lépnek be a folyóba és János elé mennek. Ő minden embert teljesen alámerített a vízbe, bűneik bocsánatára.
Egyszer megáll előtte Valaki és amikor János meglátta Őt a következőket mondta:
Mát. 3,14
„Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.”


Jézus szerint felnőtt korban alámeritkezéssel megkeresztelkedni - IGAZSÁG. Ő aki bűnt soha nem követett el bemutatta nekünk ezt, hogy mi is így cselekedjünk.

Jézus nemcsak vízzel, hanem Szentlélekkel is keresztel. Akik elfogadják ezt tőle azoknak az embereknek életében megtermik a Lélek gyümölcsét.

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Galata 5,22


Szeretettel köszöntök minden kedves hölgy olvasót!

Megjegyzések