Élni a lehetőséggel

„Azért legyetek készen ti is, mert az Ember Fia akkor jő el, mikor nem is gondoljátok.”
Máté 24:44

Mai világunkban nagyon jól értjük, mit jelent készen lenni. Egész életünkben várunk életünk nagy pillanatára és aggódunk, nehogy elszalasszuk az adódó nagy lehetőséget. Vannak, akiknek több is adódik, de vannak, akiknek kevés. Jó időben szeretnénk mindig jó helyen lenni, mert ez az ideális, hogy megragadhassuk a pillanatot. Ezért küzdünk, készülünk erre a nagy eseményre. Éveket tanulunk, gyakorlunk, beosszuk időnket, napirendünket a CÉLNAK rendeljük alá, mindent megteszünk, hogy sikerüljön. Ilyen pillanatok a belépés a felnőttkorba, az érettségi, a diploma, a vágyott munka első napja, meghallgatások különböző bizottságok előtt, akik sorsunkról döntenek. Mindegy, hogy melyik, de ott, akkor bizonyítani szeretnénk.

Hitünk lényege, hogy a mi drága Megváltónk visszajön. Minden keresztény ember számára az lesz a PILLANAT, a LEHETŐSÉGEK LEHETŐSÉGE, amit nem szalaszthatunk el. Az, hogy nem tudjuk a pontos idejét, csak megvéd minket az érdek- hitűségtől, a látszatkereszténység csapdáitól. Mindig, mindenkor számításból nem lehet megállni. Mindvégig csak az képes hű lenni, aki őszinte, aki igazán vágyakozik. A mi vizsgafeladatunk tételeit pedig a Szentírás lapjain olvashatjuk. Gyakorlati elsajátítását pedig életünk minden napján végezzük, amíg…

Restás László