A szív tisztasága

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”
Példabeszédek 4:23.

Szó szerint is így van – kérdezd csak meg a háziorvosodat!

De most másról szeretnék veled beszélni. Hallottad már ezeket: „Boldogok a tiszta szívűek…” „Olyan jó szívű…” „Olyan kedves, szívélyes volt hozzám…” „A szív teljességéből szól a száj…” „A jó szívű adakozót szereti és megáldja az Isten…”
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet” Hogyan őrizhetem meg a szívemet? Ha karbantartom. Fizikailag a megfelelő táplálék és a mozgás biztosítja, hogy jól működjön a szívünk. És lelkileg? Ugyanez! Megfelelő táplálék. „Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imád¬kozzatok: ’Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes tervemet lábaidhoz te¬szem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem!’ Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes terveteket né¬ki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 20. kiad. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 53. old.).
Kezdd el Istennel megbeszélni gondjaidat, örömeidet – tárd ki neki szívedet! Fogadd be Őt szívedbe, hogy legyen a lakója. Hidd el, Ő majd „súgni fog” neked, hogy mit, mikor, miért tégy, vagy ne tegyél meg! Segít a megbocsátásban. Segít, hogy megtedd azt a bizonyos lépést, ami a kibéküléshez segít, sőt, segít a rosszat elfelejteni.
A szív megőrzésének másik módja a mozgás. Engedd, hogy szíved meginduljon a bajok, a szükség láttán. Ne engedd, hogy közönyös, közömbös maradjon. Jézus is könyörületességre indult. Tanulj Tőle.
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”