Fehér ruha

„és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti"
Jelenések 19:8

A hét egyik meleg napján több dolgot is el kellett intézzek. Jártam a várost, cipekedtem, törölgettem a homlokom. A hőség valahogy még az ember csontjáig is elhat. Izzadtam. Az út pora pedig rám ragadt. Ahogy hazaértem, azonnal lezuhanyoztam. Élveztem, ahogyan minden kosztól és izzadságtól megszabadultam. Aztán törülközés következett és friss új, tiszta ruha. Amilyen mindennapi ez a történet, mégis végtelenségig ismételhető élmény marad. A tisztaság érzetét és komfortját nem lehet megunni!

Milyen nagyszerű lesz a mennyben! Egy új, tiszta és friss világban, ahol a bűnnek nyoma sem lesz! Mi magunk is teljesen újak leszünk, akikből hiányzik majd a szenvedés vagy a betegség nyoma. El tudunk képzelni egy világot, melyben nincsen hegesedett seb, fájó szív vagy szorongató torok, sőt még bánat miatt hulló sós könnycsepp sem?

Mi lenne, ha már ma belekóstolhatnánk ebbe a világba? Jézus készített mára számunkra egy „fehér ruhát”: tiszta jellemet és jó cselekedeteket, amikkel élhetünk. Cserélhetünk ma Jézussal! Átadhatjuk neki bűneinket és élhetjük az Ő életét.

„Isten azt akarja, hogy először a legmagasabbrendű elmúlhatatlan szépséget szeressük és kívánjuk. Az emberi ügyesség legválasztékosabb termékei sem tudják azt a szépséget előállítani, amely összehasonlítható lenne a jellem szépségével. Ez az, ami érték Isten előtt.

Tanítsuk meg az ifjúságot és a kisgyermekeket is arra, hogy azt a királyi palástot válasszák maguknak, amelyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely "... tiszta és ragyogó fehér gyolcs..." (Jel 19:8). Ezt fogják a föld szentjei viselni. Ezt a palástot, amely Krisztus feddhetetlen jellemét ábrázolja, ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltözetet elfogadják, már itt e földön viselhetik is.

A gyermekek, amikor megnyitják elméjüket a tiszta, szeretetteljes gondolatok számára és szeretetből fakadó, segítőkész cselekedeteket hajtanak végre, akkor felöltöznek az Ő jellemének szép ruháiba. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket itt e földön, az eljövendő életben pedig jogcímük lesz a Király palotájába való belépésre.

Az Ő ígérete így hangzik:
"... fehérben fognak velem járni; mert méltóak arra" (Jel 3:4).” (Ellen G. White: Krisztus példázatai (http://www.adventista.hu/egwhite/honlap/kp/25.htm))