szombat, április 05, 2014

Gyöngyöm


"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedõhöz, aki igazgyöngyöket keres.
Aki találván egy drágagyöngyre, elméne ès mindenèt eladván amije volt, megvevè azt."
Mátè 13:45-46

Tudod-e mi az igazgyöngy? Az igazgyöngy biológiai alapon képzõdõ (ún. Biogén) féldrágakõ, amit egyes puhatestûek, tengeri csigák, tengeri- és folyami kagylók választanak ki magukból. Méretük a pár miliméterestõl a mogyorónyiig terjed. Alakjuk általában szabályos gömb, de néha hordó, csepp, vagy szabálytalan forma. Színük attól függõen változik, hogy mennyi szerves anyagot tartalmaznak. Lehet fehér, kékesfehér, sárgás, de találtak már barnát és feketêt is. Felületük színjátszó.
Értékük nagy. 1934-ben a Palawan szigeteken találtak egy különleges darabot.

 "Allah gyöngye" 23 cm hosszú, 13 cm széles. Tömege 6,35 kg. A jelenlegi értéke 35 millió €. Ma már a gyöngyöt termesztik, de Jézus korában a gyöngyhalászok életük kockáztatásával hozták fel azt a mélybõl, akàr 7-22 méterrõl is. A Vörös-tenger partvidéke igen veszélyes helynek számított a kalózok és a cápák miatt. A példázatban szereplõ kereskedõ tehát egyáltalán nem élt könnyû életet. Mivel akkoriban kevés példànyt találtak, nagy szerencsének számított, ha valaki rálelt egy igazira. A mi kereskedõnk ezért siet mindenét pénzé tenni, hogy mielõbb az övé lehessen a kincs. A példázat értelme szerint Isten országa keresi a szolgája által a befogadásra váró kincseket. Így a kereskedõ nem mást jelképez, mint magàt Jézust. Az igazgyöngy pedig azokat a megváltottakat jelképezi, akik igazi kincsként végül a.mennybe jutnak. De valamit itt nem értek. Ugye Jézus Krisztus mindenkiért meghalt? (Jn 3:16) Akkor ez azt jelenti, hogy Õ, mint az Isten országának kereskedõje minden emberben, függetlenül attól, hogy milyen életet élt addig, igazgyöngyöt, igazi értéket lát. De ez nem tévedés? Hogyan lehetne minden ember egyformán nagy értékû az Isten szemében, hisz a szívünk mélyén ott rejtõzik a gonoszság, a bûn?

Hát pontosan ezért beszélt az Úr az igazgyöngyrõl. Tudod, hogy keletkezik? Egy parazita, vagy egy éles, sérülést okozó idegen test bejut a védelmet jelentõ páncél alá. Hogy ne tudjon nagy bajt csinálni, a kagyló "sírni" kezd és ezzel vonja körül. Egésszen addig teszi ezt, amig ártalmatlanná nem válik, így születik az igazgyöngy. Tudod, a bûn, a gonoszság behatolt szívünk páncélja alá. Ha minden rosszat, amit megéltél, megélsz a szeretet könnyeivel, a megbànàs könnyeivel ölelsz körbe, akkor Jèzusnak igaza van: valódi gyöngy vagy az isten szemében!

péntek, április 04, 2014

A világhírű parfüm13 férfi – no és a házigazda – elmerülten beszélgetnek. Nagy szavak, mély gondolatok.
Az asszonyok valahol hátul csendben vannak, néha benéznek, nem fogyott-e el valami az asztalról, s azt tüstént pótolják. Most nincs bámészkodó tömeg, gyógyulásra sem várnak betegek – amolyan csendes Simon-party.
Egyszecsak beoson egy nő, és elindul egyenesen Jézus felé. De micsoda nő! Hátul derekáig érő koromfekete haja, ijedt, kérdő tekintete végigpásztáz a „tömegen”.
Nem kérdez, nem mond semmit. Válltáskájából hirtelen elővesz valamit – és annak egész tartalmát Jézusra önti. Pillanatok alatt lágy, sosem érzett illat tölti be a termet. Mindenki pár pillanatra lebénul. Ilyen illatot még soha nem éreztek. A halászkunyhóban, szegényes otthonaikban ez nem jellemző. De ugyanolyan hirtelen fel is ocsúdnak.
-          Micsoda pazarlás!
-          Hogy mert ez ide bejönni?
-          Nem tudja, hogy egy asszonynak semmi keresnivalója sincs a komoly férfiak között?
-          Aztán meg micsoda asszony ez?! Ó, ha Jézus tudná, hogy miféle, biztos, hogy ezt nem engedte volna meg!
-          Különben is ilyen drága parfümöt nem illik csak úgy elpazarolni! El kellett volna adni, az árából meg a szegényeket segíteni.
Az asszony már menekülne, de könnyeitől nem látja a kijáratot.
És ekkor megszólal a Mester:
„Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, a temetésemre nézve tette. Bizony mondom nektek: Bárhol a világon hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik, amit ő velem tett, az ő emlékezetére.” 
 Máté 26: 10-13.
Vannak pillanatok, amikor Te sem tudsz megszólalni. Amikor minden szónál többet mond egy egyszerű tett. Amiben minden benne van. A múltad, a jelened és jövőd.
Jézus azonban érti. Sőt, jobban érti, mint akár Te magad.
Ne aggódj tehát, hogy mit mondanak mások! Akinek szántad, akinek odaadtad, soha nem felejti el! Ő számon tartja, sőt az „árát” is pontosan ismeri!

csütörtök, április 03, 2014

Csodálatos tudás

Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
(Zsoltárok könyve 139:4-6)

Az az ismeret, amellyel nagy hírű kutatók rendelkeznek, bámulatra méltó. Az ilyen tudósok nem csak abban különböznek az egyszerű laikustól, hogy kicsit jobban elmélyültek egy adott szakterületen, hanem abban is, hogy olyan összefüggéseket értenek meg, amelyek „földi halandó” számára felfoghatatlanok. Ez a különbség szakavatott és laikus között némi fényt vet arra a viszonyra, ami Isten mindentudása és az emberek korlátolt ismeretei között tátong. Isten például előre tudja, hogy mikor fog valaki fölállni, vagy leülni (2. vers), vagy hogy melyek lesznek a következő szavai (4. vers). Tisztában van avval, hogy mit tettünk, még akkor is, ha rajtunk kívül senki sem látta azt, sőt ismeri az indítékainkat és motivációinkat is (7. vers). Elmondhatjuk Dáviddal együtt, hogy „csodálatos ez a tudás, igen magas, nem tudjuk felfogni” (6. vers).
Az hogy Isten ilyen mélységekben ismer minket, akár félelmetes is lehet. A pécsi egyiptológus, Vörös Győző beszámol egyik könyvében arról, hogy ásatás közben az egyik arab munkásának kezébe nyomott egy távcsövet, aki csodálkozva forgatta a varázslatos eszközt. Belenézett, majd kis idő múlva eldobta, összerogyott és keservesen sírni kezdett. Az egyiptológus nem értette a dolgot, és többször is rá kellett kérdeznie, hogy mi sokkolta őt ennyire, mire végre kissé megnyugodva válaszolni tudott: „A csőben megláttam a feleségemet, amint éppen a házunk előtt tereget. Erről eszembe jutott, hogy Allah is ugyan így lát bennünket. Nincs előle menekülés!”
Valóban, a mindentudás félelmetes is lehet, csakhogy, Dávid többről beszél, mint egyszerű mindentudásról – már amennyire a mindentudás egyszerű. Amikor Dávid elkezdi a zsoltárt – „URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem” (1. vers) – akkor ez alatt nem pusztán száraz ismeretet ért. Az „ismerni” ige az Ószövetségben a legmélyebb, legintimebb szeretet kifejezése is lehet (vö. 1Móz 4:1). Ezek szerint Isten „mindentudása” csak a „mindenkiszeretete” fényében érthető meg. Amikor Dávid arról beszél, hogy a Mindenható előre tudja, hogy mit fogunk mondani, nem pusztán ismeretről beszél, hanem elsősorban szeretetről. Isten azért tudja minden szavunkat, azért ismeri gondolatainkat, azért lesi kívánságainkat, mert érdekli, hogy kik vagyunk, odafigyel ránk, szeret minket. Hasonlít ez ahhoz, ahogyan feleségem nemegyszer kitalálja, hogy mihez van éppen kedvem, vagy hogy egy adott témáról mi a véleményem. Ez feleségem részéről ez nem lexikális tudás, hanem a szeretet megnyilvánulása.

Dávid tehát nem (csak) a mindentudó Isten fölfoghatatlan ismeretén álmélkodik, hanem az iránta tanúsított szeretetén. Ismerjük/szeressük mi is viszont Istent!

szerda, április 02, 2014

Általunk megmutatkozó Úr„És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Akikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,”
(Rómabeliekhez írt levél 9. fejezet 23-24. vers)

Nagy Sándorról, a híres hadvezérről olvastam egy tanulságos adomát, miszerint, ahogy a perzsák ellen folytatott hadjárata során az egyik nehéz csatában egy magaslatról a harc kimenetelét figyelte és irányította, egyszer csak megpillantott egy gyáván menekülő görög katonát.

A történet szerint a világhódító Bukephalosz nevű lován odavágtatott a katona mellé és megkérdezte; - Hogy hívnak, fiam? - A katona zihálva válaszolta; - Alexandernek uram. - Ha Alexandernek hívnak, mint engem - mondta Nagy Sándor - akkor vagy változz meg, vagy változtass nevet!

Mikor ma reggel arról olvasok, hogy Isten rajtam keresztül akar megmutatkozni a világ felé, akkor engem komolyan elgondolkodtat, vajon mit is jelent Jézus nevének viselőjeként élni?

Hiszen, ha kereszténynek mondom magam, de önző módon csak magamnak élek, eszem, iszom, loholok, mint mások a pillanatnyi mámor, a földi múlandó tárgyak birtoklása, elérése felé…

Ha kereszténynek mondom magam, de nem vagyok hajlandó megbocsátani másoknak, és nem törekszem arra, hogy mások nyomorát enyhítsem…

Ha kereszténynek mondom magam, de ez csupán csak névleges, felületes, elméleti vallásoskodás, és gyáván megfutamodok, mikor konkrét tettekre hívnak…

Akkor Jézus odalép hozzám és annyit kérdez;

Mondd, téged hogy is hívnak?

Krisztusi? Adventista? Hívő?

Nos nézz magadra és a te elméd megújításával (Róm. 12:2) változz meg, vagy változtass nevet!

kedd, április 01, 2014

Erő és határozottság

Aki hanyagul végzi az ő dolgát, testvére annak, aki tönkre tesz. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és oltalmat talál. Példabeszédek 18, 9-10Amikor a kísértő felajánlotta Krisztusnak a világ országait és dicsőségét, azt javasolta, hogy Krisztus mondjon le a világ feletti királyságáról, és Sátán alattvalójaként uralkodjék. Ilyen uralmat reméltek a zsidók is. Evilági királyság után vágyakoztak. Ha Krisztus beleegyezett volna, hogy ilyen királyságot ajánljon nekik, örömmel fogadták volna Őt. A világra azonban a bűn átka nehezedett, annak összes keserűségével együtt. Krisztus kijelentette a kísértőnek: "Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj!" (Mt 4:10) 
  Az ajánlotta fel a világ országait Krisztusnak, aki a mennyben fellázadt. Hűbéri szolgálatot akart vásárolni gonosz elveihez, de Krisztus nem volt megvásárolható. Azért jött, hogy megalapítsa az igazság országát, és Ő nem másítja meg tervét. Sátán ugyanezzel a kísértéssel közelít az emberhez, nagyobb sikerrel, mint Krisztusnál. Felajánlja az embereknek  a világ országait azzal a feltétellel, hogy elismerik fennhatóságát. Megkívánja, hogy áldozzák fel a becsületet, semmibe vegyék a lelkiismeretet és az önzésnek éljenek. Krisztus azt parancsolja, hogy keressék először Isten országát és az Ő igazságát, ám Sátán mellettük halad és azt mondja: "Bármi lenne is igaz az örök élettel kapcsolatban, ha boldogulni akartok a világban, nekem kell szolgálnotok. Jólétetek a kezemben van. Adhatok nektek gazdagságot, örömöket, megbecsülést és boldogságot. Fogadjátok meg a tanácsomat! Ne hagyjátok, hogy a becsület vagy az önfeláldozás hóbortos nézetei magukkal ragadjanak titeket! Én egyengetem az utat előttetek." Így tömegeket csap be. Beleegyeznek, hogy az "én" szolgálatában éljenek, és Sátán elégedett. Míg földi uralom reményével kecsegteti őket, ő uralkodik lelkükön. Amit felajánl, nem az övé, hogy adományozhatná, s nemsokára el is veszíti. Ráadásul még meg is fosztja az embereket Isten fiainak örökségétől. 

  Sátán megkérdőjelezte Jézus istenfiúságát. Az elutasítások olyan bizonyítékok voltak, amelyeket nem tagadhatott. Az Istenség átvillant a szenvedő emberen. Sátánnak nem volt ereje ellenállni a parancsnak. Megszégyenülten, dühtől görnyedten kényszerült visszavonulni a világ Üdvözítőjének közelségéből. Krisztus győzelme olyan tökéletes volt, mint Ádám bukása. 
  Mi is ellenállhatunk a kísértésnek, és Sátánt távozni kényszeríthetjük. Jézus, Isten iránti engedelmességgel és hittel győzött. Az apostol által így szól hozzánk: "Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok" (Jak 4:7-8). Nem menekülhetünk meg a kísértő hatalmától, - legyőzte az emberiséget, és ha saját erőnkből próbálunk megállni, áldozatul esünk fortélyainak. Ám "erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen" (Féld 18:10). Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő hatalmas nevében talál menedéket. 


Ellen G. White, Jézus élete

hétfő, március 31, 2014

Isten munkája bennünk

"Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell."

Pál levele a filippiekhez 2:13

Munkanélküliek figyelem! Szorgalmas, törekvő, jóérzésű munkásokat keresünk! A Munkaadó kizárólagos irányításának engedelmeskedő leendő alkalmazottak jelentkezését várjuk.

A Munkaadó Maga fogja a munka oroszlánrészét elvégezni. A munkavégzés helyszíne a munkavállalók szíve. A munkavégzés helyét szabad akaratból megnyitó munkavállalók jelentkezését tudjuk kizárólag elfogadni.

A munkavégzéshez szükséges erő biztosítása szintén a Munkaadó felelőssége, Ő Maga szavatolja mindennapi meglétét. A munkavégzés sikerének fokmérője a Munkaadóban és a munkavállalóban egyaránt tapasztalható öröm. A képességek és bizonyítványok megléte nem szükséges, ugyanis ez a munkavégzés alatt megszerezhető, a Munkavállaló Maga biztosítja a képességek kifejlődését.

Elvárható a munkavégzéshez a munkavállalók közötti kölcsönös szeretet, egymás megbecsülése, a Munkaadó iránti hűség és lojalitás. Követelmény a Munkaadó bármely kérésének azonnali hatályú teljesítése - amely nem fog soha ellentmondani a Szervezeti és működési szabályzat 10 pontos, mindenki által ismert szabályainak.

A munkavégzés sikere az engedelmes és önzetlen szív állapotában mérhető le, amely a Munkaadó és a munkavállalók közös érdeke.

A munkavégzés bérezése egy összegben történik a projekt teljes befejezése után minden munkavállaló esetében egyenlő mértékben. Az infláció elkerülése érdekében a bér elkölthető egy örök élet alatt az Újföld nevű helyen.

Alkalmazható?

vasárnap, március 30, 2014

Megint az a másik...

„Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van.”
János első levele 3:14

„Nagyon jó keresztyén lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet” (Adrian Plass). És valóban, mennyivel könnyebb, másabb lenne az élet, ha nem létezne annak a másiknak az az idegesítő szokása. Ha nem lenne az a harmadik, aki vasárnap reggel fél hétkor hív fel, és még meg is kérdezi, hogy „Felébresztettelek?” Ha nem lenne az a kötekedő buszsofőr, aki előtt unos-untalan igazolnod kell, hogy még mindig diák vagy. Ha nem lenne az undok gondnok, aki visszaköszönés helyett mindig csak morog egyet a bajusza alatt. Ha nem lenne a másik. Vagy legyen, éljen boldogan, de legalább ne idegesítsen, ne telefonáljon akkor, amikor nem szeretnéd, ne kérjen, és ne morogjon. Igen, így minden sokkal jobb lenne. 

Tényleg? És mi a helyzet a másik emberrel, aki rád tekint ugyanezen szemüveg lencséjén át? Mi van a másikkal, aki számára a te fontoskodásod, aggódásod, türelmetlenséged vagy lassúságod okozza a fejtörést, a kellemetlen, ingerült perceket, ami miatt néha a kapcsolatot is kész lenne veled örökre megszakítani. Lehetsz te is valaki számára „az a másik”.

Isten ma reggel ezen az igén keresztül arra szeretne téged tanítani, hogy nézd az Ő szemszögéből a dolgokat, és szeresd azt a „ másikat”! Lásd meg, hogy ő is ember, olyan, mint te, a tested és véred, és nélküle szegényebb lenne az emberiség. Végzi a munkáját, rossz napja van vagy csak szüksége van néhány szóra tőled. Legyél nyitott felé, és szeresd őt a Mester szeretetével! 

Egyedül ebben a világban halálra vagyunk ítélve. A túlélés a közösségben rejlik. Közösségben Istennel, a másikkal, a világgal és önmagaddal. Ne akard a halált választani! Kérd Istent, hogy tanítson meg elfogadni és szeretni azt a másikat is, és hidd el, lehetsz mellette, vele együtt jó keresztény!