Isten keresése

„Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”
Példabeszédek könyve 8:17

Személyválogató lenne az Isten? Vajon valóban csak azokat szereti, akik őt szeretik? Ha ez így lenne, akkor nem lenne különb a legönzőbb embernél.
Jézus arra bátorít, szeressük ellenségeinket is (Máté evangéliuma 5:44). Akkor miért olvassuk ma reggel azt, hogy „én az engem szeretőket szeretem”? Ez az ige egy szeretetkapcsolatról szól. Ha embertársainkra gondolunk, gyermekeinkre, szüleinkre, testvéreinkre vagy barátainkra, vannak személyek, akik ha eszünkbe jutnak, melegség tölti el a szívünket. Szeretjük őket, ők is szeretnek, és örülünk, ha együtt lehetünk velük. Így van ezzel a jó Isten is. Ő feltétel nélkül szeret mindenkit, és különös melegség tölti el a szívét, ha azok keresik társaságát, akikben ez az érzés szeretetet szült.
Egy játékra hívlak ma reggel. Ha teheted, vegyél kezedbe egy kisebb üres befőttes üveget, három pingpong labdát vagy akár tojást, és egy pohár búzát. A feladatod, hogy a három labda és a pohár búza elférjen az üvegben. Ha a búzát teszed először az üvegbe, csak két labda fér el benne. Ha azonban a labdák kerülnek be először, a teljes mennyiséget be tudod majd önteni a búzából.
A labdák az istenkeresést szemléltetik, a búzaszemek meg az összes többi dolgot, amire szükségünk van, hogy teljes életet éljünk. Ha minden mást Isten elé helyezünk, nem lesz teljes az életünk, ha azonban Istent keressük először, az összes többit is megtaláljuk.
Nem találod helyed az életben? Úgy érzed, hatalmas űr van benned? Lehet, hogy eddig nem jó helyen kerestél. Lehet, hogy nem voltál elég kitartó a keresésben. Lehet, hogy az egyetemi vizsgák eredményességében, a munkahelyi sikerben, a biztos anyagi háttérben, a barátok társaságában, vagy a társadban vélted megtalálni azt, ami betölti a benned tátongó űrt. Mindezek pozitív dolgok, de ha ezek kerülnek először a befőttes üvegbe, akkor már nincs elég hely Istennek. Ha viszont Istent keresed először, ő úgy tölti be az űrt, hogy a többi szükséges dolognak is marad hely. Isten az, akire szükséged van. Keresd Őt korán, keresd Őt ma reggel is szorgalmasan!

Ma reggel ezt üzeni neked: „akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak”, és így folytatja: „Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.” (Példabeszédek könyve 8:35 Új Prot. Ford.)