Méltó jutalom

„Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!”

Példabeszédek könyve 31:31

A derék asszony dicséretének végszava a fenti mondat, mely joggal hívja fel figyelmünket az istenfélő anyák és feleségek igazgyöngynél is nagyobb értékére. Mai elmélkedésemben egyszerre szeretnék szólni minden érintetthez, és minden általuk érintett családtaghoz is.

No de mire is vállalkozok? Nincs könnyű helyzetben az, aki ma az anyákhoz akar szólni. Mert ami régen természetes és magától érthető volt, most korántsem az. A családok képe és szerkezete a bűn miatt annyira eltorzult, hogy számításba kell venni a gyermeküket egyedül nevelő szülőt, az elvált, vagy újraházasodott személyeket. Gondolni kell a „felemás” családokra, a dolgozó és munkanélküli családtagokra…
A ma bemutatott női ideálok hamissága sem segít a helyzeten. Mit látunk, hallunk? Az úgymond „született feleségek” élete romokban; a show műsorokban egymást ütlegelik a családtagok; „szingli” anyukák nevelik gyermekeiket; szépség királynőket választanak; és a reklámokban olyan csinos-okos-gazdag anyukák játszanak gyermekeikkel, amilyen a valóságban csak ritkán van meg…

Milyen ma egy dicséretre méltó (nem tökéletes!) anya/feleség? A válasz: ugyanolyan, mint régen. Csak a körülmények változtak, de a lényeg ugyanaz. Nézzük sorra a Példabeszédek könyve 31:10-30 versek alapján.

1. Értékes feleség. (10-12.v.) „férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele.” (Kat. ford.)

2. Szorgalmasan munkálkodik. Rendben tartja az otthont (ügyel háza népe dolgaira). Meg kell jegyeznem, hogy egy felmérés szerint a nők éves szinten egy hónappal többet dolgoznak, mint a férfiak. Igen, kedves férfitársak egy a házmunkából adódik, de a statisztikákon mi is javíthatunk, ha jobban kivesszük a részünket a feladatokból. A Példabeszédek asszonya emellett ad, vesz, intézkedik, magyarul dolgozik az otthonon kívül is, hogy eltartsa családját. Legyen ez bátorítás azoknak, ahol mindkét szülő dolgozik valahol.

3. Jól bánik a pénzzel. Az anyák néha csodát tudnak művelni. Mai napig nem tudom, hogy anyukám hogyan osztotta be a keveset, hogy a négy gyermeknek meglegyen minden szükséges dolog. Erre csak egy derék asszony képes.

4. Erényes asszony. Segíti a szegényeket. Erő és méltóság árad róla, nevetve néz a holnap felé (optimista, pozitív). Bölcs tanácsadó, – „szája bölcsességre nyílik és nyelve szeretetre tanít”.

Miért kell külön megdicsérni az ilyen asszonyt? Egyrészt, mert ez jó érzés. Annak is aki hallja, és annak is aki mondja. Sokkal jobban fogják magukat érezni a dicséret légkörében.
Másodszor, mert ezzel Istent is tiszteljük. Istennek jól esik, ha szeretik és elismerik azt az embert, akinek a közreműködése által megteremtett bennünket.
Harmadszor, mert ez megerősíti az istenfélő nőket. A sok mulandó kísértés közepette emlékezhetnek arra, hogy a jutalom és dicséret nem marad el.

(A sok derék asszony közül hadd emeljek ki hármat: az anyukámat, a feleségemet, és anyósomat.:)