szombat, február 23, 2013

Mit adott nekem Isten?


"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

1 János 5,20

Eltévedve bolyongunk sokszor a világban. Ahány kultúra, ahány nép, ahány rokonság, ahány család, sőt ahány ember annyi értékrend. Ennyire elindividualizálódott közösségben élünk, főleg a nyugat diktálta országokban. Így a jó és rossz közötti különbségtételünk is azon alapszik, hogy nekem mi a jó, mi a rossz. Persze ez a nekem lehet tágabb értelmű. Belefér mindaz, aki és ami hozzám közel áll, de a lényeg a saját értékrend. Nem csoda hát az sem, hogy soha nem létezett annyi konfliktus a földön mint napjainkban, és az egyik legmenőbb  foglalkozás a mediátoré, aki két vitatkozó fél között közvetít, hogy sikeresen megoldják gondjaikat. Mennyi fájdalom, szenvedés, negatív érzés gyökere rejlik az összeférhetetlen érdekellentétekben, amit nem akarunk feladni!

De Jézus eljött a földre és megmutatta, hogy mi a jó és mi a rossz valójában. Eljött közénk, hogy helyrehozza szétesett életünket. Megbocsátó szeretetével összegyűjtötte darabjait, lemondó, önfeláldozó szeretetével megtanított bennünket arra, hogyan élhetünk az igazságban, mások és önmagunk javára.

péntek, február 22, 2013

Hű és hűtlen„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is.”
Lukács 16:10.

Az értelmező szótár szerint:
Hű = kitartóan megbízható személy, aki nem hagyja cserben a másikat.
Hűtlen, aki megszegi az adott szavát, felelős közösségét a vele érzelmileg közeli kapcsolatban álló személlyel, közösséggel vagy dologgal, amihez vállalt kötelezettségei kötik; ígéretét meg nem tartó; a rábízott dolgokat elhanyagoló, vagy magának eltulajdonító.

Túrmezei Erzsébet gyönyörű versét szeretném ma megosztani veled, aki az Isten iránti hűségét és elkötelezettségét így fogalmazta meg:

Túrmezei Erzsébet

Ma!

Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa;
úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában.
Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl.
Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad.
A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked
!

csütörtök, február 21, 2013

Örökkévaló Király

"Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre.  A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?"

Dániel 4:31-32 

Mindig Isten volt a Király. Először egyvalaki volt, aki el akarta bitorolni Tőle ezt az elidegeníthetetlen jogot és rangot. Azután már az angyalok egyharmada csatlakozott ehhez az eszement tervhez, hogy Istenen kívül, vagy Helyette másvalaki legyen a király. Az emberiség minden tagja is belépett ebbe a klubba. Isten 6000 éve dolgozik azon, hogy akik az emberek közül egyszer rossz királyt választottak maguknak, legyen lehetőségük még egy szavazásra, mert örökkévaló következménye van ennek az egyetlen döntésnek. Tulajdonképpen nincs más döntés ezen a világon csak ez az egy - azaz bármiben döntünk, erre az egyre van kihatással - mégpedig, hogy kit választunk királynak az életünkben.

Vajon Isten elég nagy-e ahhoz, hogy mindenben szót fogadjunk Neki? A Biblia elég sok témában világosan elmondja, hogy Istennek mi tetszik. Egészen világos, hogy Istennek mi a véleménye az alkoholfogyasztásról, az ékszerviselésről, a hazugságról, a gyilkosságról, a paráznaságról, a tetoválásról, a szeretetlenségről, a szándékos bűnözők megbüntetéséről. Nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, mit gondol róla. A kérdés csak az, hogy mi ezeket elfogadjuk-e. Abban nem reménykedhetünk, hogy Isten esetleg megváltoztatja a hozzáállását, ha a többség másképp szavaz, ezért nem érdemes engedetlennek lenni.

Ki a Királyod? Nabukodonozornak volt lehetősége elkerülni azt a szörnyű betegséget, amikor 7 évig olyan életet élt és úgy nézett ki, mint az állatok. Isten ennek a földi királynak elmondta Dánielen keresztül, hogy az irgalom és az igazságosság útján elkerülhető a csapás. De a földi királyok pont ezt a kettőt nem szeretik hallani. A "Nem azért lettem király, hogy alázatos legyek!" és "Egy király mindent megtehet!" alapján kikövezett út vezetett ahhoz, hogy a jövendölés teljesedjen: a betegség elérte. De a gyógyulás is ugyanezen az úton volt megkapható. Amikor Nabukodonozor belátta, hogy nem lehet Isten ellen tenni és minden úgy lesz, ahogyan Isten jónak látja, akkor meggyógyult. Ő buta volt és nem tudott egy álomból tanulni, azt hitte, hátha másképp lesz, akkor is, ha engedetlen. Mi tanuljunk a más kárán, hogy ne kelljen a bőrünkön érezni a csapást, hanem fogadjuk el a kegyelmet. Isten azt úgyis jobban szereti adni mindig - a csapást csak végső elkeseredésében engedi meg utolsó esélyként.

Isten Király. Ha akarom, ha nem. De érdemesebb inkább elfogadni, mint elutasítani. Az jár jobban, aki elfogadja!

szerda, február 20, 2013

Tökéletességre törekedve


„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
(Máté evangéliuma 5. fejezet 48. vers)

Kérdezed: Legyek tökéletes, mint Isten? De hogyan? Én bűnös ember vagyok és nem tudok megváltozni. Még ha minden cselekedetem, szavam, gondolatom megfelelne a Szentírás elvárásának, akkor is csak Jézus értem hozott áldozata miatt juthatnék a mennybe.

Hiszen Ő olyan világosan kijelentette: „senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam” De akkor, milyen az a tökéletesség, amire törekedni kell? És lehet valaki úgy tökéletes, hogy közben hiányosságai vannak?

A tökéletesség nem a célba érkezéssel egyenlő, hanem a célig megtett útról. Vagyis Isten nem csupán a záróvizsgát abszolválókat tekinti tökéletesnek, hanem azokat az első osztályosokat is, akik még csak most tanulnak írni, olvasni.

Így tökéletes vagy akkor is, ha Isten iskolájában még csak az A betűt, az elemi dolgokat ismered, de azt jól megtanultad és naponta gyakorlod. És tökéletlen az a teológiai professzor, aki elölről, hátulról betéve tudja a Bibliát, és alig gyakorol belőle valamit.

A bibliai tökéletesség az, ha megteszed azt, amire Istentől nyert adottságaid képessé tesznek. „És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.” (Luk.12:48)

Ezért biztat Jézus ma arra, törekedj többet megérteni szeretetéből, és amit eddig megtanultál azt gyakorold!

„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” (Fil.3:12)

kedd, február 19, 2013

A türelem bilincse„Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magán uralkodó, mint aki elfoglal egy várost” Példabeszédek könyve 16,32 (Sztl)


Miért nehéz magunkon uralkodni és béketűrőnek lenni?

Szombat reggel volt. A Tatabányai Gyülekezetbe kellett prédikálnom azon a napon. Reggel mentem le az utcán álló autómhoz, és az autó nem állt ott a ház előtt, ahová előző este leparkoltam. Világossá vált előttem, hogy ellopták. Imádkozva indultam el, tele voltam békességgel. Isten szeretetéről akartam prédikálni, most pedig itt állok a ház előtt, dühösen, tele voltam haraggal.
Uram mérges vagyok” – mondtam. „Te tudod, hogy nekem most milyen fontos lenne elmennem. A Te munkádat végzem.”

Bejelentettem a lopást a rendőrségen. Nem sok nyom maradt a tolvajok után. „Miért velem történik ez? Miért éppen most?” – Jöttek a kérdések.
Délután jelentkeztek a rendőrségről, hogy megtalálták az autómat. Fiatalok lopták el, addig mentek vele, míg volt benne benzin, aztán összevagdosták az üléseket, a vezetékeket kitépték a műszerfalból és tüzet raktak alatta, de nem sikerült felgyújtaniuk.

 Uram, ez nem lehet igaz, szükségem van az autóra” – mondtam.
Te tudod, hogy ezeket a gyerekeket is szeretem – jött a válasz.
Igen tudom, de most nem akarok tudni róla! 
Aztán az Úr rámutatott, hogy ezek a fiatalok azért lopták el az autómat, mert nem tudják, hogy az Isten mennyire szereti őket. Ezért durvák, erőszakosak, buliznak és lopnak.

Aztán tovább tanított engem. „Te most találkoztál velük először, de gondolj a szüleikre. Neked is van három gyereked. Te áldott vagy, mert ismersz engem és tudod, hogy szeretlek. Te ebben az én szeretetemben tudod nevelni a gyerekeidet. 

Ahogyan egyre jobban tudtam Isten szeretetére gondolni, annál inkább elszállt a haragom a tolvaj fiatalok iránt.

Kedves olvasó, amikor haragos vagy az ördög azt szeretné, hogy arra gondolj, amit a másik ember tett ellened, Isten pedig azt szeretné, hogy arra összpontosíts, amit Ő tett érted a Golgotán.

Ma táplálkozz az Ő szeretetéből és hagyd, hogy minden keserű helyzetet édesre változtasson.

Üzenem;
Vedd magadra a türelemnek
Rozsdás bilincsét
S ha talán rossz a zár,
Várj, míg megigazíthatom.
” 
Ady Endre

hétfő, február 18, 2013

Szeretetben járni


„Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Akármit csináltok, isteni szeretetben tegyétek! Éljetek úgy, ahogyan a Krisztus szeretett bennünket, és feláldozta magát értünk! Ez kedves volt Istennek, mint az illatos füstölő-áldozat.” (Egyszerű fordítás)

Efézusbeliekhez írt levél 5:2

Az úgynevezett Krisztus-követők, vagyis „keresztények” nem mindig úgy élnek, ahogy az a nevükhöz „illene”. Pál éppen ezért azt mondja, ha Isten gyermekeinek mondjuk magunkat, akkor őt kövessük, őt utánozzuk.

Talán találkoztál már olyan karkötővel, vagy egyéb keresztény „kellékkel”, amelyen ott van az angol rövidítése annak a kérdésnek, hogy „Mit tenne Jézus?” (WWJD) A kérdés, és a válasz nem is olyan egyszerű. Jézus nem ad minden élethelyzetre utasítást. A mai kor kihívásai, kísértései sokkal változatosabbak, mint, Jézus idejében. Nekünk pedig, ha Krisztust akarjuk követni, naponta döntenünk kell, arról, hogy hogyan szolgálhatjuk őt helyesen.

Már önmagában az a tény is bátorító, ha feltesszük a kérdést: mit tenne Jézus? Hogyan reagálna, hogyan szólna, hogyan fejezné ki szeretetét…
Ahhoz, hogy a Krisztus-i szeretetben járhassunk, először is meg kell ismernünk az Ő szeretetét. Töltsünk vele időt, olvassunk, beszélgessünk róla.

A követésének másik fontos eleme pedig az az önfeláldozás, amit Jézusnál is láthattunk. A szeretetét nem korlátozta, nem kereste a maga hasznát…


Ez a szeretet nincs meg bennünk önmagunktól. A Szentlélek által újonnan született ember viszont megtermi ennek gyümölcseit. Hívjuk hát ma is Isten Lelkét, hogy töltsön be Krisztus szeretetével, hogy úgy lássanak bennünket, mint az Ő gyermekeit.

vasárnap, február 17, 2013

„Mert megérdemled!”


„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.”
Pál első levele Timóteushoz 4:16

Mikor volt utoljára, hogy a saját lelkedért tettél valamit? Nem a házadért, a pénztárcádért, a megélhetésedért, a családért, a gyerekért, a főnökért, a munkahelyért, a lakóközösségért... Mikor volt utoljára, hogy időt szántál lelked ápolására, hogy átgondoltad azt, amit hiszel, beszéltél őszintén azzal, Akiben hiszel, és megvizsgáltad azt az utat, amelyen jársz?

Tudom, hogy sok a munkád, sok az elvárás, aminek meg kell felelned, hiszen felnőtt vagy, felelősségteljes szülő, vezető, becsületes dolgozó, hűséges gyermek, áldozatos tanítvány, de az életben nemcsak a másokkal való kapcsolat, hanem az önmagunkkal alkotott is benne rejlik. Az élet nemcsak arról szól, hogyan tudsz kommunikálni másokkal, hogyan tudsz tenni és lenni másokért, hanem arról is, önmagaddal hogy boldogulsz. Isten szeretné, ha jól működő kapcsolatod lenne Vele, a másikkal, a környezeteddel, de ugyanakkor saját magaddal is. 

Ma reggel, kérlek, gondold végig az életedet ebből a szempontból! Mennyire tudod elfogadni, netalán szeretni azt a személyt, aki a tükörből néz vissza rád? Meg tudsz-e neki bocsátani, ha valami őrültséget követett el? Meglátod-e valaha is az igazi értékét, és nemcsak azt, amit mások állítanak róla? 
A sok kötelesség mellett magadra, a személyes életedre is kell, hogy szakíts az idődből. Arra, hogy békébe kerülj a tükörből néha üresen rád néző szempárral, és ez nem mehet Isten nélkül. Csak Ő tud harmóniát hozni életedbe, csak Ő tudja elvenni a kóros lelkiismeret-furdalást, az önértékelési problémákat, a torz énképet. 

Engedd, hogy belépjen életedbe, és rendet teremtsen az összevisszaság és káosz helyén! Engedd, hogy bemutassa, ha kell századszorra is, hogy milyen értékes vagy neki, és ezzel formálja az önmagadról alkotott nézetet. Ne feledd, Isten nem egy utolsó senkiért, egy félresikerült találmányért adta oda életét, hanem érted, a megismételhetetlen, valódi alkotásért. Élj ennek az értékelésnek tudatában, és indulj neki egy bátor mosollyal az előtted álló hétnek!