szombat, november 12, 2011

Gyere ki a fényre!

„Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
Jn 3,21

Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már abba, mennyire összemosott, elkent világban élünk. Mintha Einstein relativitás elmélete nemcsak a fizikát változtatta volna meg, mert ma már minden, életünk minden szegmense relatív, különösen, ami az erkölcsünket illeti. Az abszolút relativitás megszünteti a világosság és a sötétség közötti különbséget és az így keletkezett szürkeségbe minden tett beleolvasztható, elmosható, eltűntethető, ha akarjuk.

„Mihez, vagy kihez képest?” – kérdezik sokan, ha helytelen viselkedésükért kérdőre vonják őket, mert úgy gondolják nincs tökéletesség, nincs abszolút jó, mert minden csak viszonylagos és így mindent meg lehet magyarázni. Az ilyen ember azonban ritkán cselekszik nyíltan és kerüli az őszinteséget is. Beszéde nem egyértelmű, szívesebben jár görbe utakon. A sötétségben azonban el lehet tévedni és elveszíthetjük még saját magunkat is. Mert, ha mindig csak az számít, hogy mit tett a másik, és ahhoz képest én milyen vagyok, akkor nem én határozom meg önmagam. Akkor mindig csak hozzá képest vagyok valaki, egy a szürke árnyalatból, aki olyan, mint a többi, de sohasem egyedi, sohasem különleges, mint amilyennek Teremtőm szánt engem; egyetlennek.

péntek, november 11, 2011

Öröm és szelídségMindig örüljetek az Úrban! Újra mondom: örüljetek! Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok! Közel van már az Úr!”

Filippibeliekhez írt levél 4:4-5

A Filippiekhez Pál a börtönből írta levelét. Érted? A BÖRTÖNBŐL! Ahova hite miatt – és nem egy emberölés miatt került. Ahol nem volt túl sok fény, hisz legtöbbször földbe vagy kőbe vájt cella, ami felülről, esetleg a vasrács-ajtón keresztül kapott egy kis fényt. Ahol néha kalodába zárták a „bűnöst”.

És mit ír? Hogy MINDIG örüljetek! Még ilyen nehéz körülmények között is! Persze, ezt csakis Istennel együtt lehet. Nélküle nem megy! Sem neked, sem nekem!

Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok!

Sem a szelídség, sem a kedvesség ma már nem divat. Sőt, sok ember számára valahogy gyanús. Mit akarhat? Miért ilyen kedves? A szelíd emberre meg azt mondják, hogy bumburnyák! Hogy élhetetlen! Hogy nem erre a világra való!

Szerinted alkalmazható még a 21. században az öröm, a szelídség és a kedvesség? Próbáld ki!

Próbálj meg 24 órán keresztül minden ici-pici dologért hálás lenni, sőt a rosszban is valami kis jót keresni. Próbálj meg minél több emberre rámosolyogni a következő 24 órában. Szólítsd meg a pénztárost, és dicsérd meg a gyorsaságát vagy a ruháját. Mondd a benzinkutasnak, mennyire értékeled figyelmességét, hogy egyetlen csepp benzint sem enged a földre csöppenni. Az orvosi rendelőben hallgasd meg a melletted ülőt és légy együtt érző! Csupán 24 órán át próbáld ki! A hálát! A szelídséget! A kedvességet! Az előzékenységet!

És most jósolok neked, sőt jóslatomat le is írom: TE LESZEL A LEGBOLDOGABB!

Tudod miért? A választ itt találod: Példabeszédek könyve 11:25/b

Ma az MR1 Kossuth Rádióban Adventista félóra lesz!

csütörtök, november 10, 2011

Jézus nem változik

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."

Zsidókhoz írt levél 13:8

Mindenki ezen a Földön a kiszámíthatóságot kedveli. A pszichológusok azt állítják, hogy egy esemény elviselhetőbbnek tűnik, ha bejósolható, azaz nagyjából látjuk előre, még akkor is, ha kellemetlen vagy egyenesen fájdalmas dologról van szó.

Jézus teremtett bennünket. A kiszámíthatóság igényét Ő teremtette belénk. Jézus tudja, hogy az ember nem tud az állandó bizonytalanságban élni, ezért szüksége van olyan Lényre a feje fölött, aki kiszámíthatóan cselekszik, nem váratlanul és folyamatosan bízhat benne, hogy nem fog sohasem megváltozni. A teremtett embernek szüksége van egy hatalmas, mindenható, megbízható Istenre, Aki szerető szívű, türelmes és ezek a tulajdonságok tartósan és megváltoztathatatlanul jellemzőek Rá.

A Szentháromság elkészítette a megváltási tervet. Utána megteremtették a Földön az életet, benne az embert. Az ember elbukott, mert rövidtávon szerette volna megkapni azt, amit Isten nekiajándékozott volna. Utána elkezdődött egy négyezer éves történelem, ami azoknak az embereknek a bűnnel terhelt élete, akiknek a vérvonalából kell majd a Megváltónak megszületnie. Alig akad egy-két ember, akinek ne lenne bűne feljegyezve a Bibliában - és érdekes módon pont a hűségükről ismert szereplők nem szerepelnek Jézus elődei között. Mintha Isten kiválogatta volna azokat, akiknek a leginkább szükségük van a bűneikből való Szabadítóra. A Megváltó földi élete, halála és feltámadása után a teremtett világ sóvárogva várja azt az időt, amikor Jézus átveszi az uralmat a Földön, hogy végre elindulhasson az az élet, amit Isten eredetileg szánt az embernek.

Jézus ma is azokat keresi leginkább, akik szenvednek a bűnterhek miatt. Aki megteremtette a világot és eljött emberként erre az átkozott bolygóra, hogy nekünk ne kelljen reménytelenségben élni az életünket, soha nem fog megváltozni. Mindig arra vágyik, hogy megismerjük az igazi arcát, és ha megismertük, soha ne felejtsük el, mert másik arca sohasem lesz.

szerda, november 09, 2011

Kitartás a kísértésben

„Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.”
(Jakab apostol levele 1. fejezet 12. vers)


Voltál már úgy, hogy nagylelkesedéssel vágtál bele valamibe, aztán, ahogy telt múlt az idő, esetleg jött egy kis nehézség, néhány hét vagy hónap múlva csalódottan hagytad ott a dolgot?

Mily sokan tesznek így! Akik, csak addig odaadóak, amíg kényelem és dicsőség övezi őket. Akik, a győztesekkel együtt akarnak díszelegni, de állhatatlanságuk miatt az élet legnagyobb vesztesei, mert állandóan menekülnek a kihívások elől.

Nagy ígéretekkel vágnak bele a tanulásba, a munkába, egy házasságba, az életmódjuk megváltoztatásába, Istennek odaszánt életbe… s aztán…

Miért is nem ment meg bennünket Isten a nehézségektől? Miért hagyja, hogy mások, vagy Ő maga próbára tegye hitünket? Miért? Miért?

A válasz egyszerű; azért állít kihívások elé, mert szeretné, hogy jellemünk az Ő jelleméhez legyen hasonló. És ahogy az Írás mondja: „az Isten szeretet” (1Ján.4:16). Ez a szeretet nem egy-két napig tart. Ezt a szeretetet nem befolyásolja Vele szembeni viselkedésünk.

Ez a szeretet nem etet és itat életünk végéig, hanem megtanít önállóan enni és inni. Ez a szeretet nem állít talpra, ha elesünk, de erőt ad talpra állni. Ez a szeretet nem tolakszik előre, hogy helyettünk érjen elsőként a célba, de ott áll a pálya mellett és mindvégig kitartásra buzdít, hogy átélhessük a győzelem örömét.

És mi van akkor, ha nem tudsz még önállóan enni? Ha megint magával sodort a megszokás, a rossz? Ha az élet minden területén utolsó vagy?

Ez a szeretet nem adja fel, nem mond le rólad.

Új lehetőséget ad, hogy viszontszerethesd.

Mert ez a győzelem.

kedd, november 08, 2011

Nem erővel...

 

„És felele, és szóla nékem: az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregek Ura.” Zak.4,6


„Éld át a Lélek hatalmát” – hangzik a fiatalok éneke! De mit is jelent ez? Hogyan lehetek kapcsolatban a Szentlélekkel? Miként láthatod életedben a Szentlélek vezetését?
  1. A Lélek beszél hozzánk
Jézus mondta: „Az én juhaim hallják az én szómat…” Jn.10,27. Hagyd, hogy Jézus beszéljen hozzád Szentlelke által!  Hangolódj rá az Ő hullámhosszára. Csendesedj el, és figyelj a szelíd hangjára.
  1. A Lélek megítél bennünket
Jézus mondta: „…amikor eljő, megfeddi a világot(engem) bűn tekintetében….” Jn.16,8. Nem mindig esik jól, ha valaki fedd! A Lélek munkája ez legtöbbször, persze, van,  amikor csak emberi kritikák ezek, de mégis, meg tudod különböztetni a kettőt: a Szentlélek szeretetből szól hozzád, és a javadat akarja, míg az emberi kritika sokszor rosszindulatú, irigység által indítatott. Hallgass a Lélekre, amikor figyelmeztet!
  1. A Lélek tanít minket
Jézus mondta: „De amikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.” Jn.16,13. Vannak dolgok, amiket nem értesz, vagy másképp tanultad. Engedd, hogy a Szentlélek vezessen Igéje által, versről versre, itt egy kicsit, ott egy kicsit….
  1. A Szentlélek közbenjár értünk
Pál apostol által mondja Isten: „…maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással…” Rm.8,26.  A Szentlélek, mivel ismer bennünket, tudja ami kísértéseinket is, ezért odaáll mellénk és segít győzni minden dologban. A mi részünk viszont az, hogy együttműködjünk vele saját érdekünkben….
  1. A Szentlélek felkészít Jézus eljövetelére
Jézus mondta: „Nem hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok.” Jn.14,18. Jézus megígérte, hogy visszajön hozzánk. Amíg ez nem történik meg, Szentlelke által velünk van és vezeti életünket. Nemsokára viszont eljön a pillanat, amikor újra látjuk Őt!
Jegyezzük meg! Szemrehányással, ítélgetéssel, kritikával soha senkit sem sikerül jó útra terelni, még ha bármennyire is igazam van! Egyedül csak a szeretet az, ami meggyőzheti a másikat bármi dolog felől. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szentlélek csodálatos munkája által….
Kormos Tivadar

hétfő, november 07, 2011

A szabadulás öröme


"Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem."
Ézsaiás 12:2

A nagy és fontos események forgatókönyvét nem bízzák a véletlenre. Minden lehetőségre felkészülnek, és végiggondolják, hogy mi a teendő váratlan helyzetekben.
Azt mondják az igazán hatásos "rögtönzött" beszéd sem ott és akkor születik, hanem a titok: az előadó folyamatos felkészültsége, a rengeteg befektetett idő és energia.

Gondoltál-e már arra, hogy mit mondasz Jézusnak azon a NAGY napon - amikor újra visszatér, mint győztes hadvezér, aki megszabadítja népét az Ellenség (Sátán) karmaiból?

Amikor Jézus emberi formában testet öltött, néhány ember meglátta benne a megígért Messiást. Az egyik ilyen ember Simeon volt, aki a Szentlélek vezetése által ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." (Lukács 2:29-32)

Nem tudom Simeon mennyit készült erre a néhány mondatra, de nem is ez volt a lényeg, mert a Lélek szájába adta a szavakat. Ez a férfi a találkozásra készült. Ez volt életének legnagyobb reménysége.

Ma mindannyian szabadulnánk sokféle rabságtól, problémától. Jézus szabadítása elsősorban nem arról szól, hogy könnyebb legyen a mindennapi életünk. Ő teljes, végleges szabadítást ígér azzal, hogy véget vet a bűn uralmának. Ez az igazi szabadság. 

Aki ezt átéli, önkéntelenül is csatlakozni fog az örvendező kórushoz: " Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld!  Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!" (Ézsaiás 12:4-6)


vasárnap, november 06, 2011

Isten „vasárnapi levele”

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!”
 Mózes ötödik könyve 31:8

Én tudom, milyen leletet kaptál múlt héten és előtte is az orvostól. Én tudom mekkora teher nehezedik rád a munkahelyen, a családban, tudom, milyen elvárásaid vannak magad felé, és hogy néha úgy érzed, összeroppansz ezek súlya alatt. Én tudom, mennyi a havi bevételed és kiadásod, hogy hol áll országod és a világ gazdasága, tudom, mennyire megrémít a bizonytalanság.

De ne félj, mert nem vagy egyedül! Én megyek előtted, és utat török neked a kilátástalan körülmények között is. Én megyek előtted, és mutatom, merre lépj tovább. Én megyek előtted, és nem akarom, hogy félelem legyen a szívedben a remény és szeretet helyén. Én még mindig vagyok, még mindig Isten vagyok, ugyanaz a hatalmas és örök, aki a régi időkben, és gondot viselek rád. Kezemben tartom az eseményeket és a te életedet is.

Ezért kérlek, ne félj, hanem bízz bennem! Hagyd a miérteket rám, és ígérem, egyszer megérted, minek mi volt az értelme. Nemsokára véget vetek minden rossznak, és nem lesz többé félelem a világon. Addig tarts ki, bízz bennem, mert soha nem hagylak téged egyedül.