szombat, december 05, 2015

Mi a titkok nyitja?

http://www.periodistadigital.com/imagenes/2011/12/09/amos-el-profeta.jpg


"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak."

Ámos 3,7

 
A vallásos könyveket, így sokszor a Bibliát is, misztikus iratként kezelik az emberek. Biztos izgalmas titkok vannak elrejtve benne, amit bizonyos kódok segítségével meg kell fejteni. (Pl. A Da Vinci kód - könyvben és filmen is.) Mások úgy látják, hogy a legizgalmasabb részek a prófétai könyvekben találhatóak, mert ott fény derülhet a jövőre. Úgy gondolják, meg van írva a sorsunk és lehet, hogy a Szentírásban meg van írva minden. Sajnálom, hogy ezeket az embereket ki kell ábrándítanom, de a mai szövegünk egyértelműen leírja nekünk, hogy ez nem így van. Bár a prófétikus iratok és maguk a próféciák is a jövővel foglalkoznak, de sohasem jósolnak és ritkán foglalkoznak egy adott személy sorsával. Ezen írások lényege, hogy Isten általuk tárja fel azt, amit a jövőben cselekedni kíván. Vagyis itt a hangsúly az Isten tettein és nem az ember cselekedetein van.

Másodszor, ha az Úr fel akarja fedni szándékait és jövőbeli tetteit előttünk, azt minden bizonnyal követői számára érthető módon teszi. A Szentírás Isten szava. Az istenfélő, őszinte emberek legjobban innen ismerik Urukat. Ha Isten üzenni akar nekik, azt minden bizonnyal olyan jelentéseken keresztül teszi, amelyek ott találhatók. A bibliai szimbólumok jelentését ezért nem más misztikus íratokban kell keresnünk, hanem magában a Szentírásban. Nincs helye tehát a találgatásoknak, kalandozásoknak! Sokkal inkább helye van az alázatos kutatómunkának, ami a Biblia tanulmányozását jelenti.

Hiszen ez a harmadik dolog, amiről a szövegünk is beszél, hogy a próféták Isten szolgái. A szolgaság pedig nem mellé rendelt, hanem alá-fölé rendelt viszonyt jelent. Ámós is, más prófétákhoz hasonlóan Istent Urának tekintette, ezért szavait a leghűségesebben kívánta lejegyezni. Ezt a tartalmat legtökéletesebben a bibliai kifejezésekkel, szimbólumokkal és jelentéstartalmakkal tudták visszaadni. Nekünk, mint Isten mai szolgáinak is ezt az utat kell követnünk. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit kell értenünk a sárkány kifejezés alatt, akkor bizony el kell olvasnunk az összes szakaszt az Ó- és Újszövetségben, ahol az a kifejezés előfordul. Ha meg akarjuk érteni Isten üzenetét, akkor minden esetben így kell eljárnunk, még akkor is, ha fáradságosnak tűnik. Az eredmény ugyanis kecsegtető: megtudhatjuk, Isten mit fog véghezvinni a jelenben és a jövőben és igazodhatunk hozzá.

péntek, december 04, 2015

Aki maga körül forog, az magára marad

„Nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.”
2Korinthus 10:18.
Biztosan találkoztál már olyan emberrel, aki szinte mindig csak önmaga körül forog. „Én megmondtam…” „Tudtam, hogy ezt vagy azt kellett volna tenni.” „Én biztos, hogy jobban meg tudtam volna csinálni!” És folytathatnánk a sort. Egy idő után az ilyen ember nevetséges lesz, csak mosolygunk rajta. A fontoskodó. A minden lében két kanál. Annyira tele van pótolhatatlanságának tudatával, hogy a végén már saját maga is elhiszi, hogy nélküle nem forogna a Göncölszekér, és megállna a Nap az égen. Mondatai, cselekedetei középpontjában önmaga áll.
Van egy másik véglet is, amikor valaki túlságosan szerény. Mindig háttérbe húzódik, mások mögé bújik. Egyik sem jó. Isten különféle feladatokat bízott ránk. Hidd el, ha a Tőle kapott ajándékokat kezded el fejleszteni, többre mész vele, mintha az általad elképzelt erősségeidet fitogtatnád. Engedd, hogy a tálentumaid ajánljanak, és ne képzelj magadról se többet, se kevesebbet. Isten egy bizonyos céllal, egy nagyon fontos helyre és egy csak általad elvégezhető feladatra teremtett téged. Merd rábízni magadat, hogy Ő ajánljon, miután kipróbált. Ha csak önmagad körül forogsz, ha te vagy a legfontosabb, a legalkalmasabb személy – lehet, hogy eltűrnek majd, de igazán nem tudod betölteni a helyedet. Engedd, hogy Isten terve valósuljon meg életedben!


A cím Pálhegyi Ferenc mondása

csütörtök, december 03, 2015

Te követed Jézust?

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
Máté evangéliuma 10:32-33

Egy keresztyén csoport – a kémhálózat és az üldöztetések ellenére – úgy döntött, hogy titokban összegyűlnek az egyik testvér házának alagsorában. Hétről hétre találkoztak, imádkoztak, tanulmányozták az igét és – mivel a terem jól el volt zárva a külvilágtól – sokat énekeltek. A titkos gyűlések joggal az őskeresztyének katakombáira emlékeztették őket, és ez a büszkeséggel töltötte el őket. Az egyik ilyen összejövetelen azonban három fegyveres katona rontott be a helységbe. Az istentisztelet félbeszakadt, és mindenki reszketve meredt a betolakodókra. „Ez itt a vég!” – gondolták sokan. Az egyik katona durván rákiáltott a gyülekezetre:
– Ki az, aki itt nem gondolja komolyan ezt a Jézus-dolgot?
Feszült néma csend következett. Majd az utolsó előtti sorban lassan fölemelkedett egy ősz hajú vékony ember:
– Én nem vagyok Jézus követője! – rebegte megszeppenve.
– Rendben, akkor tűnj el innen! – recsegte a fegyveres.
Az ősz hajú hamar kisurrant a teremből. Ez után a katona megint elkiáltotta magát:
– Nos, ki az, akinek Jézus nem jelent semmit?
Néhány másodperc után két másik ember is fölállt. A katona csak a fejével intett, hogy mehetnek. Majd harmadszor és negyedszer is föltette a kérdést, miközben gépfegyverét élesre töltve az emberekre tartotta. Az első távozók bátorságot adtak a többieknek is. Sorra egymás után álltak föl az emberek, idősek és fiatalok, nők és férfiak, és amilyen gyorsan csak lehetett, kisurrantak az ajtón. A két másik katona még lódított is egyiken-másikon, hogy gyorsabban távozzanak.
Néhány perc múlva már csak egy tucat ember maradt, akik azonban ülve maradtak. Ekkor a fegyveres külön-külön mindegyikhez odalépett, gépfegyverét egyenesen a mellkasuknak nyomta:
– Te követed Jézust?
– Igen! – hangzott a csöndes válasz.
– És te? Most még elmehetsz! – rivallt rá a másikra – Te követed Jézust?
Az ember lassan, de határozottan bólintott. A katona mindegyikhez odalépett, de – ki halkabban, ki bátrabban – mindenki megvallotta Jézust. Ekkor a fegyveres intett másik két társának, akik durván becsukták az ajtót. Nem sok jót várhattak az ülve maradtak. Ekkor azonban meglepő dolog történt. A három katona falnak támasztotta gépfegyverét, kettő leült a sorok közé, a harmadik pedig így szólt:
– Kedves testvérek! Énekeljük el közösen az „Én csak Jézus lábnyomában járok” kezdetű éneket!

szerda, december 02, 2015

Békülj meg a testvéreddel!„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.”
(Máté evangéliuma 5. fejezet 23-24. vers)

Egyszer egy tanár azt a feladatot adta diákjainak, hogy vegyenek egy kartondobozt és a következő héten, ha valaki megbántja őket és nem tudnak megbocsátani, tegyenek bele egy barackot, és írják rá az illető nevét. A dobozt pedig állandóan vigyék magukkal, buszon, tanórákon, éjszaka az ágyuk mellett…

A hallgatóknak először viccesnek tűnt a dolog. Szorgalmasan címkézték fel a barackokat olyan személyek nevével, akik gyermekkoruktól fogva megbántották őket. Ahogy múltak a napok még jó néhány olyan névvel bővült a lista, akik valami megbocsáthatatlant tettek.

Aztán a hét vége felé feltűnt nekik, hogy a doboz egyre nehezebb. A barackok pedig rothadásnak indultak, és a ragacsos lé itt-ott átáztatta a dobozt és az egész kezdett elviselhetetlen bűzt árasztani.

Így már egyre nagyobb teher volt mindenhova, étterembe, boltba, stb. magukkal cipelni a dobozt. S mivel e különös kísérlet miatt nevük és lakcímük, telefonszámuk is a dobozon volt nem hagyhatták ott sehol.

Mindannyian szavak nélkül is megértették, milyen az, amikor nem vagyunk hajlandóak megbocsátani másoknak, amikor éveken keresztül cipeljük magunkkal megsértett önérzetünk súlyát, amikor állandóan lekapargatjuk a varrt lelki sebeinkről, amikor belül éget a gyűlölet, az irigység.

Persze, jó keresztényként megpróbáljuk takargatni rossz érzéseinket. Mindenféle kegyes cselekedettel beparfümözzük erjedésnek indult, bűzlő „barackjainkat”. De ahogy Jézus mondja, Istennek ’jó szaglása’ van, és Ő egészséges gyümölcsöket „szeretete, öröm, békesség…” szeretne látni a dobozunkban.

Ezért ma, amikor Ő elé állsz, vizsgáld meg életed dobozának tartalmát!

Találtál benne akár csak egy bomlásnak indult barackot is?

Mi a célod vele?

Meddig cipeled?

kedd, december 01, 2015

Örök dicsőség!A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Péter első levele 5. fejezet 10-11. verseA mai nappal megkezdtük a 2015-ös év utolsó hónapját. Nem is lehetne szebb gondolatokkal indítani a reggelt, mint amit a Szentírásból meríthetünk. Olvashatunk itt az ígéretről, amit az Isten ígért meg számunkra. Ma szeretném, hogy ne bújjunk el a többes szám rejtekében, igenis érezzük magunkénak a megszólítást. A minden kegyelem Istene, aki elhívott téged…

Jó tudni azt, hogy milyen jutalom vár. Sokan indulnak különböző versenyeken azért, hogy a jutalmat megszerezzék, és vele együtt a nevük is megemlítést érdemeljen. Az életpályán haladva a legjobb ajándék, amit kaphatunk, az Istentől származik. Vágyunk különböző tárgyak után (láttam néhány videót, hogy emberek mit képesek megtenni azért, hogy bizonyos tárgyak a birtokukba kerülhessen), de ezek nem adhatják a valódi megoldást, nem ezek a valódi ajándékok.


Ahogy ezen az életpályán haladunk sokszor rossz dolgokat látunk. Látunk fájdalmat, könnyeket, megtört hitű embereket. A „rossz” mindig azt akarja, hogy ne közeledjünk az Isten felé, de Ő megtart, ha hiszünk és bízunk benne. Azt mondja ez a bibliavers, hogy egy rövid ideig kell csak a szenvedést elviselnünk, és utána jön a jutalom. Nincs már sok hátra, hogy a jutalmunkat megláthassuk, de addig is kitartónak és állhatatosnak kell lenni.

A legjobb kiképzést kapjuk ezen az úton. Ő felkészít és megerősít bennünket, hogy ne maradjunk le róla! Senki nem akar róla lemaradni igaz? Annyi vallásos ember van, vagyis nagyon sokan felveszik az Isten nevét a szájukra, nagyon sokan hisznek az Isten létezésében, kezdjük el komolyan gondolni azt, hogy a kapcsolatunkat helyre állítjuk Vele, mert a legnagyobb támogatást tőle kapjuk az ő végtelen kegyelméből!

hétfő, november 30, 2015

Istenfélelem a gyakorlatban

"Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön."

Sámuel 2. könyve 23:3-4


Ha nem vagy király, akkor is uralmad van emberek felett. 


  • Amikor bocsánatot kérnek Tőled, mert megbántottak...
  • Amikor sorbanállsz az üzletben...
  • Amikor tanácsot adsz...
  • Amikor őszinte vagy - de akkor is, amikor nem...
  • Ha legalább egy ember Rád van bízva a munkahelyeden...
  • Ha szülő vagy... 
  • Ha szomszédja, barátja, gyereke, adósa, főnöke, ellensége, kollégája vagy valakinek... 
  • Ha felelős vagy egy ember tanulásáért - átadsz-e mindent, vagy a legértékesebbeket megtartod Magadnak...
  • Ha olyan információ van a birtokodban, amellyel figyelmeztethetsz másokat..
Adj úgy tanácsot, várakozz úgy a sorban, legyél olyan módon őszinte, legyél úgy birtokosa információknak, bocsáss meg úgy és legyél olyan szomszédja, barátja, gyereke, adósa, főnöke, ellensége, kollégája a környezetednak, hogy észrevehetően zöldüljön a fű utánad!

vasárnap, november 29, 2015

Senki sem kárhoztat téged

„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”
Pál levele a rómaiakhoz 8:1-2 

Senki sem kárhoztat téged. Bármit tettél, feloldozást kaptál, mert Ő magára vállalta az összes eddigi és ezutáni őrült döntésedet, elhamarkodott lépésedet, durva szavaidat, hazugságodat és önzésedet, Isten nélküli létedet. Ő mindezekért elszenvedte a büntetést, és neked már nem kell szenvedned miattuk. 

Senki sem kárhoztat téged, mert Őt kárhoztatták. Őt árulták el, Őrá rontottak orvvul a kert kínzó csendjében, Őt kötözték meg. Ő állt a vádlottak padján egy függetlennek cseppet sem mondható bíróság előtt, ahol szinte mindenki a vesztét akarta. Ő volt az, akit mindenki gyáva volt megmenteni. Ő volt az, akiért csak a kezét mosta a római helytartó. Ő vitte vállán a durván ácsolt, súlyos keresztet, és Őt feszítették fel rá. 

Senki sem kárhoztat téged, mert Ő meghalt helyetted, hogy te élhess. Hát élj igazán! Élj annak tudatában, hogy Valakinek önmagánál is fontosabb voltál. Élj annak tudatában, hogy Ő minden bűnödet eltörölte. Élj annak tudatában, hogy végre szabad vagy a jóra. Szabad vagy arra, hogy jól dönts, és ne a rosszat válaszd. 

Senki sem kárhoztat téged, hát menj, és éld igazán az életedet Krisztus oldalán!