szombat, április 13, 2013

Ki nyerhet?Biztos nem én. Gyerek koromban sem nyertem soha semmit. Na jó, volt egy két második, harmadik helyem, meg sok  „részt vett” oklevelem, de semmi több. Nem vagyok az a nyertes típus. A világ meg nem a sokadiknak áll, hanem az elsőnek, a nyertesnek. Úgyhogy inkább bele sem kezdek. A legjobb, ha kimaradok az egészből.

Hogy ki nyerhet? Természetesen én. Nincs nálam rátermettebb, edzettebb, jobb képességű. Senki sem dolgozott annyit a sikerért, mint én. Ezért itt az ideje, hogy megkapjam, ami jár nekem, mert engem illet, senki mást!

Sokszor gondoljuk azt, hogy csak ez a két variáció létezik a győztes-vesztes témára és ez a gondolkodás átragad a keresztény életünkre is. Hisz végül, a nagy elszámoltatáskor sem lesz több kategória, ami igaz ugyan, de sokan gondolják, hogy az elsőbe ők nem tartoznak bele. Míg mások meg azt gondolják, hogyha egyszer elfogadták Jézust személyes Megváltójuknak, már meg is van a biztos jegyük a Mennybe.
Valójában mindkét csoport nagy bajban van, mert hátra néz. Az egyiket múltjának kudarcai, hibái lehetetlenítik el, míg a másikat régi dicsősége tartja fogva. Egyiken sem tudják, hogy a lényeg a jelenben lakozik, a ma meghozott döntésükben. Mert Krisztus követése a meg nem szűnő lehetőségek vallása. Mindig van lehetőségünk arra, hogy újrakezdjük, hogy folytassuk, hogy végigcsináljuk a múltunktól függetlenül.
Nem azt mondom, hogy a múlt nem számít. Dehogynem. Tanulnunk kell belőle, építenünk kell rá, de tovább kell lépnünk oda, hová Urunk vezet minket. Egészen a célig…

„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Filippi 3,13-14

péntek, április 12, 2013

Odaadom! Nem adom!„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek…” 
Rómabeliekhez írt levél 6:12-13.

Alkohol betegek voltak. Öccse a gondok, a fizetnivaló, az adósságok elől az öngyilkosságba menekült. Az idősebb testvér megszeppent. Ennyi? Ennyi az élet? Fiatalon – inkább a halál, mint lemondani az alkoholról? No, nem! Ezt már nem engedhetem meg magamnak gondolta, és kezdte felülvizsgálni életét. Egy darabig. Aztán „az orvos tanácsára”, ami vagy így volt, vagy nem, „csak egyetlen pohárkával” naponta. Csak egy üveg sört!  Ma – kemény alkohol-függő.
Kinek szánod oda az életedet? Kinek engeded meg, hogy uralkodjon akaratod, értelmed felett. Mert tudod, akinek odaszánod magad, annak leszel a szolgája.
Nincs abszolút szabadakarat. Vagy Isten szolgája leszel vagy a másik oldalé. Eközött a kettő között választhatsz. Nincs harmadik út. Mindkét oldalon egy hatalom áll. Egyik oldalon Isten – Jézus Krisztussal, a barátoddal, aki úgy szeretett Téged, hogy életét adta, hogy örök életed legyen. Hogy mellette lehess egy örökkévalóságon át. Hogy egészséges, boldog, örömteli és szabad életed legyen. Persze, hogy van ára! Önmagad odaszánása, teljes odaadása. Természetesen, csak ha bízol abban, hogy TÉNYLEG a javadat akarja. Ha meggyőződtél erről. Mert ha nem, akkor a két hatalom között fogsz ingázni. Ugyanis a másik hatalom – Sátán és démonai, mindent megtesznek, hogy az ő oldalukon üdvözölhessenek. Sokkal kecsegtetőbb dolgokkal próbálnak megtéveszteni.
És a vége? Örök halál! – vagy – ha Jézust választod - örök élet.
A döntés a Tiéd.
Ma még választhatsz.

csütörtök, április 11, 2013

Az Ige és a világ

"Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való."
(János evangéliuma 17:14)

Vannak dolgok, amik nem illenek egymáshoz. A jókedv a síráshoz, a lekvár a spenóthoz, vagy a csíkos ing a pöttyös nyakkendőhöz nem passzol. Persze attól még, hogy nem illenek össze, lehet próbálkozni velük, hátha valakinek mégis tetszenek így együtt. Vannak dolgok, amik pedig nem illenek össze, mert egymás ellentétei. Ilyen a tűz és a víz, a negatív és a pozitív pólus, a Barca és a Real meg az Ige és a világ. Ha ezek találkoznak, egyikük a rövidebbet húzza...

Az Ige isteni, tiszta és jó. A világ pedig, amit Sátán megrontott, bűnös és rossz. A kettő nem fér meg egymás mellett, mert természetüknél fogva harcban állnak. Abban a pillanatban, amikor Isten Igéje megérinti egy ember életét, akkor megváltozik a gondolkodás és a lélek pólusa. Vonzó lesz az isteni, a tisztaság, a jóság, a szeretet. És taszítóvá válik minden, ami gonosz és önző. A jó, amint kapcsolatba lép a rosszal, gyógyító hatással van: indít a jóra, vágyat ébreszt a szebb iránt, nemesít. A rossz pedig rombol, tönkre tesz, kizsákmányol, érzéketlenné tesz.

Jézus az igéjét adta nekünk. Vajon ma ki fog győzni? A világ, vagy a bennünk élő Ige?

szerda, április 10, 2013

Eredményes élet


„Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”
(Máté evangéliuma 10. fejezet 39. vers)


A sikerkalauzokat kutatók, s a felületes bibliatanulmányozók valószínűleg teljes megrökönyödéssel olvassák mai igénket, mely látszólag az élet önként vállalt eldobásáról szól. S még furcsább a kép, ha mellé tesszük János evangéliumában szereplő párhuzamos verset: „A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.” (Ján.12:25)

Egyáltalán mit akart Jézus kifejezni ezzel a furcsa kijelentéssel; Veszítsd el az életed! Gyűlöld meg az életedet ezen a világon!

Az értelmezéshez jó látni az egész szövegkörnyezetet: Jézus a tanítványok figyelmét arra kívánta felhívni, hogy az Isten elveinek képviselése megoszlást hoz a világba.

S mindenkinek magának kell döntést hoznia abban a tekintetben, hogy megalkuszik és megszegi Isten kívánalmait a pillanatnyi békesség kedvéért, vagy Jézusért vállal bármilyen összeütközést, akár testvérrel, házastárssal, szülővel, stb.

Jézus életét ismerve ez az összeütközés nem a máshogy gondolkodók kárhoztatásából áll, hanem az önként vállalt szeretetszolgálatról, mely sokszor maga után vonja a gyűlölködők nemtetszését.  

Így mielőtt arra gondolnál, hogy az eredményes élet nem áll másból, mint imádkozásból és a Biblia olvasásából, arra hívlak nézd meg jobban Jézus életét, aki harminc éves koráig becsülettel dolgozott a názáreti kis műhelyben, majd három és fél évig hirdette; elközelített az Isten országa.

S lehet, mindez látszólag értelmetlen és felesleges áldozat volt, hisz azok a bútorok, épületek, stb. már rég elenyésztek, az emberek pedig konok és makacs módon ellene álltak.

De voltak, vannak és lesznek, akik készek kényelmükről, javaikról, céljaikról, sőt ha kell földi életükről is lemondani Jézusért. Így kívánom te is légy ezek között, vallást téve minden szavaddal, munkáddal:

„melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.” (Fil.3:7)

kedd, április 09, 2013

Isten remekműve vagy„És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, íme igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.” 1Móz 1:31 

Isten mesterműve vagy! Mit jelent ez? Te nem egy hétköznapi, átlagos, ember vagy, hanem egyedülállóan eredeti! Amikor Isten megteremtett mindent megtett, hogy pontosan olyan legyél, amilyennek Ő akart. Az Ő remekműve vagy.


Láttam, hogy egy festőművészt ahogyan egy gyönyörű festményen dolgozott. Elképzelte, hogy mit fog készíteni és a remekmű a fejében jóval előbb megjelent, mint a festővásznon. Festés közben odafigyel minden egyes ecsetvonásra, és látja hogyan fog illeszkedni az adott vonás a kép egészébe. Én, aki csak részleteket láttam a képből, nem tudtam elképzelni mi lesz belőle.

De a barátom pontosan tudja mit csinál. Amikor a festménye elkészül, nagyon büszke rá! Nem tud betelni alkotásával, tudva, hogy minden egyes részletbe teljesen beletette önmagát. A művész szereti az alkotását, mert a saját kezével készítette pont olyannak, amilyennek elképzelte.

Kedves Barátom! Tudtad azt, hogy a világegyetem legnagyobb Művésze alkotott téged? Jóval előbb elgondolt, mint hogy megszülettél volna, vagy életedből egyetlen ecsetvonás megjelent volna. Lehet, hogy vannak olyan napjaid, amikor nem tudod elképzelni sem, hogy a nagy Művész mit alkot életed festővásznán. Lehet, hogy nem mindig érted a folyamatban lévő munkáját, de Ő tudja mit csinál, és mindig észben tartja, hogy mi a legjobb számodra.

Ő teljesen belehelyezi Önmagát az életedbe, szeretettel alakítva annak minden egyes részletét, mígnem az egy csodálatos remekművé áll össze. Ideje, hogy ma reggel úgy lásd magad, mint a nagy Művész értékes alkotását, akit Ő szeretettel formált.

hétfő, április 08, 2013

A türelem erénye


„Jobb valaminek a befejezése, mint a kezdete. Jobb, ha valaki türelmes természetű, mint ha büszke.”
Prédikátor 7:8 (EF)

Milyen értelemben mondhatjuk, hogy jobb a vége, mint a kezdete valaminek? Egy utazásnak, egy kihívásnak, egy nehéz időszaknak egyértelműen jobb a végén lenni, mint az elején. Talán valaki utazgatott az ünnepek alatt. Mi a jobb érzés? Mikor becsukjuk magunk mögött az ajtót, és nekivágunk a sokszor veszélyes útnak, vagy mikor az út végén hazaérkezünk? Hogyan álljunk hozzá ehhez a kérdéshez? Mire tanít meg a bölcs prédikátor ebben az egyszerű kijelentésben?

1. Ne féljünk a jövőtől
Szándékos vakság lenne eltakarni a szemünk elől a világot sújtó nehézségeket. Válság van, és lesz. Anyagilag, egészségileg, erkölcsileg a világ egy rossz pályán mozog. Hívő emberként nekünk mégsem ezekre kell koncentrálnunk.
„Már azt gondoltam: Nem lehet reménykednem és bizakodnom az ÚRban! Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre! Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás Siralmai 3.18-23) Ne feledjük, ha vannak is sötét időszakok az életünkben, utána mindig kisüt a nap.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás könyve 29.11)

2. Erősödjünk a hitünkben
A világ, amiben élünk azt mondja, tedd most, akard most, szerezd meg most! Azonnali kielégülésre vágyik. De Isten azt mondja, hogy ne csak a jelennek éljünk. Reményteljes JÖVŐről beszél, és NEM reményteljes jelenről.

„Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jelenések könyve 2.10)

vasárnap, április 07, 2013

Te mit lépnél a helyemben?


Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Zsoltárok 32:8

Papa, te mit lépnél a helyemben? - tetted fel unos-untalan a kérdést, mikor már hosszú percek óta meredten nézted a sötét és világos bábúkat a táblán. De a sakkjátszmát így sem tudtad soha megnyerni, annak ellenére, hogy Ő segített. Ő mindig segített. Már az első szokásos kezdő lépésed után érezted, a királyod veszélyben forog, és végül rájöttél, hogy te és a sakk, az két egymástól hihetetlen távolságra lévő világ. Ő ránézett a táblára, és látta szinte a játék lefolyását, miközben te azt sem érezted, mit fogsz lépni ott és abban a pillanatban. És valószínűleg még rövidebb lett volna bábuid haláltusája, ha nem teszed fel a mentő kérdéseket. 

Most pedig nosztalgikusan visszasírod azokat az időket, amikor még megmondhatta valaki, hogy mit lépne a helyedben. Amikor nem neked kellett egyedül döntened fehér és fekete, a ló vagy a bástya elmozdítása, igen vagy nem, menni vagy maradni, jó és rossz között. Néha visszanézel a magad mögött hagyott útra, és újragondolva annyiszor döntenél másként, jobban, értelmesebben. De sokszor az adott pillanatban nincs meg a döntéshez kellő mértékű és minőségű bölcsességed, és Éden almájának ízével a szádban nem tudhatod, mi a jó és mi a rossz. 

Isten ma reggel feléd nyújtja gyermekkorod mentőövét, és szeretné megmutatni, mit lépne a helyedben. Szeretne bölcsességet adni neked, ha elfogadod, és szeretné bekötözni a fejeden lévő sérüléseket, amik a legutóbbi koppanásból valók, amikor teljes erődből rohantál neki a falnak. Egy közös utat, kalandot ígér neked, melynek során megtanulsz végre igazán dönteni jó és rossz között. Tanácsot, vezetést, bölcsességet ajánl fel neked, csak el kell fogadnod. 

Hát nézz reménnyel szívedben az előtted lévő kérdőjelek felé, és fogadd el Istent útitársadnak! Fogadd el feléd nyújtott jobbját, és járj vele a mindennapok labirintusában!