szombat, május 21, 2011

A dicsőséges Isten


"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.” Zsoltárok 19,2-3

Sokszor utazom autóval egész hosszan, ilyenkor mindig nézem az ablakon át elsuhanó tájat. A kedvencem az a pillanat, amikor elérkezünk a naplemente idejéhez. Még soha sem láttam két egyforma naplementét. Szemkápráztató, gyönyörűséges, amikor a hanyatló nap sugarai áttörnek a felhők foszlányai között. Nem csoda, hogy sok keresztény ábrázolás – ikonok, festmények, oltárképek – felhasználja ezt az Isten dicsőségének bemutatására.

A gyönyörű természeti jelenségek látványa áhítatot keltenek bennünk, egyfajta katarzist élünk át, a kép foglyul ejti a tekintetünket, a gondolatainkat. Percekig állunk és bámulunk és átérezzük mit érezhetett szeretett költőnk a Tisza parton:

„Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.

Óh természet, óh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.”

Petőfi Sándor: A Tisza (részlet)

A Biblia tiltja az Isten kiábrázolását, mert meg akar óvni bennünket attól, hogy ne lássunk tovább a képnél. Ugyanakkor arra is rá akar vezetni, hogy a teremtett világ csodái mögött meglássuk a teremtő Istent, Aki nem bálványkép. Mert egy valami különbözteti meg Őt tőlük, hogy a mi Istenünk cselekvő Isten.

A 19. zsoltár a Szentírás egyik legszebb ábrázolása Isten dicsőségéről, csak nem képi, hanem szóképi ábrázolás. Mert nem csak a szemünkkel láthatunk, hanem az értelmünkkel is, a szívünkkel is. Amikor olvassuk, hallgatjuk Isten szavát, lehunyjuk a szemünket és magunk elé képzeljük a nappal és az éjszaka találkozását. Ugyanakkor meglátjuk mögöttük a teremtő Isten dicsőségét.

péntek, május 20, 2011

Szolgálat lélekben és igazságban


„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

János 4:24.

Az Isten lélek. Szellemi – lelki lény. Lelki beállítottságú.

Több mint 50 évvel ezelőtt létezett a Szabad Európa Rádió. Valahol kint Nyugaton a bemondó mondta a híreket, információkat, eseményeket. Mi meg itt hallgattuk – volna – ha nem lett volna valaki, vagy valami, aki, vagy ami folyamatosan zavarta az adást.

Isten hullámhosszára csak a lelki beállítottságú emberek tudnak ráállni. Akik mindennél fontosabbnak tartják, hogy megtalálják annak a hangját, aki az út, az igazság és az élet.

Akik őt imádják, azoknak az életében alapkövetelmény, hogy lelki beállítottságúak legyenek, különben elbeszélnek egymás mellett, nem értik egymást.

„Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső formákra vagy ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jő. Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet, a Szentlélek munkájának gyümölcse. A Lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a Lélek munkája, és Isten megnyilatkozik annak az embernek. Ő az ilyen imádókat keresi. Arra vár, hogy elfogadhassa, fiaivá és leányaivá tehesse őket.” Jézus élete 148/2.

Isten csak ezen a hullámhosszon érhető el. Kapcsolj oda még ma!

csütörtök, május 19, 2011

Gondjaink és az Úr

"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok."

Péter első levele 5:7

Olyan könnyű elengedni a problémákat - csak annak nem, aki a bűntől megrontott bolygón éli az életet. A gond mindössze annyi, hogy egyedül ezen a bolygón beszélhetünk problémákról.

De Valaki már bizonyított. Akinek volt gondja arra, hogy négyezer éven keresztül kivárja a pillanatot, az időnek teljességét, amikor megszületik, hogy megéljen emberként 33,5 évet, azért, hogy nekünk, embereknek ne kelljen reménytelenül élnünk ezen a planétán, és minden fájdalmat elviselt, hogy együttérezzen velünk, Annak a Valakinek gondja van ránk.

Istennek gondja volt arra, hogy kicserélje Ádám és Éva magakereste viszkető fügefalevél-öltözékét, a sokkal időtállóbb és strapabíróbb bőrruhára.

Istennek gondja volt rá, hogy József ne pusztuljon el Egyiptomban, mint egy rabszolga, hanem a fáraó palotájában küldetést teljesítsen.

Istennek gondja volt arra, hogy táplálja népét a pusztában - igaz mannával, amit hitványnak nevezett a nép, biztosan arra utaltak ezzel, hogy ők valamivel változatosabbra gondoltak, amikor megtudták, hogy Maga Isten fog gondoskodni róluk.

Istennek gondja volt rá, hogy a zsidók 70 éves babiloni fogsága után a felszabadulás napja a rendelt időben elérkezzen.

Istennek gondja volt rá, hogy Eszter jó időben jó helyen legyen, hogy a zsidó népet ne irtsák ki egy perzsa főember gyűlölködése miatt.

Istennek gondja volt rá, hogy akkor és ott szülessünk, pont abba a családba, ahol kellett, hogy eljussunk oda, ahol ő szeretne látni minket.

Mától éld úgy az életedet, hogy hidd el, még ha nem is történnek olyan gyorsan, vagy olyan módon az események, ahogyan szeretnéd, hogy Istennek gondja van rád. Vesd Rá az összes problémádat, mert olyan széles válla van, amit nem lehet túlterhelni.

szerda, május 18, 2011

Lelkünk horgonya„Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,”
(Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 19. vers)
Újévkor sokan megfogadják; jövőre jobb életet fogok élni, leszokom a dohányzásról, az italról, le fogok fogyni, több időt fogok tölteni a családommal. Mint hívő; többet fogom olvasni a Bibliát, odaadóbban fogok szolgálni a gyülekezetben, másoknak is hirdetni fogom az evangéliumot.

De hol van már az Újév? Nemhogy az újévi fogadalom!

Az a baj velünk, hogy könnyen ígérünk, és nem vagyunk kitartóak. Egy-két hétig, hónapig minden rendben, aztán ahogy csökken a lelkesedés, úgy fordítunk hátat az adott szónak.

S ezt látjuk mindenütt. Házasság, már ha valaki felvállalja a másikat…, jön egy érzés, hogy most már más tetszik, aztán egy másik és így a végtelenségig. Munkában, hobbiban mind megfigyelhető, úgy vagyunk, mint a gyermekek, mikor új játékra vágynak, de mikor már az övék, néhány alkalom után megunják és ismét egy újra vágynak.

Milyen jó, hogy Isten nem így van velünk, nem un meg minket hűtlenségünk ellenére sem. Kihajózunk a veszélyes vizekre, aztán mikor jönnek a viharok, az élet gondjainak hullámai, életünk recseg és ropog, nincs egy biztos pont sem…

Akkor jön Ő, a horgony. Aki változatlanul körülvesz szeretetével. Nem véletlen, hogy Örökkévaló az Ő neve. Ahogy az apostol mondja: „lehetetlen, hogy az Isten hazudjon.” (18. vers)

Sosem, mondja; elegem van belőletek! Már annyiszor jöttem, hogy segítsek, mikor bajban vagytok, most vége. Miért nem hallgattál rám, most akkor csináld magad!

Nemcsak lehajolt egyszer, hanem nap, mint nap könyörög értem és érted, ott a mennyei Szentélyben és azért imádkozik, sose evezz a mélyre nélküle, mert egyedül Ő az a horgony, aki megfog, hogy semmilyen vihar se sodorhasson el.

Mikor ma elindulsz végezni mindennapi dolgaid sorát, rakd a táskádba, vagy a zsebedbe a Bibliát, s ha viharfelhők jönnek, dobd ki a horgonyt, olvasd el ígéretét újra és újra.

kedd, május 17, 2011

Felhők felett ....
„Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.„ Ésaiás 44,22


Jó reggelt kívánok minden kedves olvasónak.
Tegnap még felhő borította az eget , de ma reggelre ragyogó napsütésre ébredhettünk. A madarak vidáman énekelnek, egy új nap kezdődött.

Minden nap egy új reggellel kezdődik! Felkelünk, és mielőtt elkezdenénk a munkánkat elolvassuk a Reggeli dicséretet. Kapunk egy igét, amiről elgondolkodhatunk, amire visszagondolhatunk egész nap.

Ma reggel az égboltra irányította figyelmünket az Ige. Ahogyan a tegnapi felhő eltűnt, úgy törli el Isten is a mi bűneinket. Mi szükséges ehhez, hogyan lehetünk tiszták Isten előtt?

Az ige azt mondja „térj én hozzám, mert megváltottalak”. Figyeljük csak meg! Miért térjünk Istenhez, miért fogadjuk el Őt? MERT megváltott. Ő lépett előbb, Őt feszítették értünk keresztre, pedig mi érdemelnénk halált.

Ha mi elfogadjuk ezt az áldozatot, és megbánjuk bűneinket, és akarunk is változást a mi életünkben ez Isten erejével lehetséges. Megtapasztalhatod a tisztaságot, jóságot, szentséget. „Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget” – üzeni ma reggel neked Jézus Krisztus. Fogadd el ezt!

hétfő, május 16, 2011

Áldjátok az Urat!

Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente! Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat! Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!
Zsoltárok könyve 134:1-3


Amikor a Zsoltárok könyvét kézbe vesszük egyfajta énekes könyv szövegét olvashatjuk kotta nélkül. A bevezetőben található megjegyzés szerint  ez a zsoltár egy „zarándokének”, melyet a jeruzsálemi ünnepekre haladva útközben énekelhettek az izraeliták.
Bizonyos értelemben mi is egy zarándokúton veszünk részt, aminek a célja, hogy személyesen találkozhassunk Istennel. Nagyon fontos szem előtt tartani a végcélt, de az is fontos, hogy itt a földi utunkon is meglássuk, megtapasztaljuk Isten jelenlétét, vezetését.
Gondoljuk végig, hogy mi adhat okot a hálaadásra, dicsőítésre! Emlékezzünk vissza Isten személyes életünkben megnyilvánuló gondviselésére, szeretetére. Magasztaljuk Őt azért AKI, dicsérjük őt, azokért a dolgokért, amiket TETT és tenni fog!
Meglátjuk, az áldás áldást hoz magával!

vasárnap, május 15, 2011

Mondd el nekik!

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.”
János evangéliuma 12:26

Szükségem van rád! Tudod, annyian élnek kétségek között velem kapcsolatban, vagy éppenséggel teljes meggyőződésükből hisznek… valamit rólam, de igazán nem bennem. Olyan sokan félreismertek már, és olyan kevesen mondják el, adják tovább azt, hogy ki is vagyok valójában. Jobb, ha nem is rémítelek meg azzal, mennyien nem értik, mi is történt a Golgotán, miért volt erre szükség, miért kellett meghalnom, és egyáltalán feltámadtam-e valóban? Számtalan ember gondolja úgy, hogy jól van, Istenem, te megtetted, amit tudtál, most én jövök. Majd én elég jó leszek hozzád, és kiérdemlem az áldozatodat; majd én megfelelek neked, és akkor majd én magam is elhiszem, hogy szeretsz. 

Tudod, kimondhatatlanul fáj ez nekem. Fáj, hogy nem annak ismernek, aki vagyok, fáj, hogy nem értik meg: én már megtettem mindent – nekik csak hinniük kell, hinniük bennem. 

Veled már sok mindenen keresztülmentünk együtt. Te ismersz, és meg kell hagynom, egész jól. Te tudod, ki vagyok, mit tettem az életedben, ezért arra kérlek, mondd el ezt másoknak is! Dolgozz nekem, és adj tovább engem a világnak! Mondd el nekik, milyen is az Isten, mondd el nekik az életed csodáját! Hidd el, nem fogod megbánni, ha velem, ha értem dolgozol.

Kérlek, ne habozz sokáig a válaszadással, nekem szükségem van Rád! Hiszek benned, hiszem, hogy velem be tudod tölteni azt a hivatást, amire megalkottalak. Nézd, itt van előtted egy új nap, tele lehetőségekkel. Már ma munkába állhatsz! Én számítok Rád!