szombat, március 05, 2011

Hisz mi is csak emberek vagyunk...


„Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.”
Fil 4,7

A száraz fenyőágnak csak egy kis szikra kell és már lángol is. Az élet fárasztó, terhes napjai elszívják az erőnket, így válunk gyakran hasonlókká ezekhez az ágakhoz. Aztán, ha fellángol az indulat, ha elszabadul mindaz, aminek nem kellene, már késő, hogy bánjuk. A lángot megállítani nem lehet. Letarol, mindent elemészt, ami éghető. Nem állhat az útjába semmi sem, nem is hisszük, hogy bármi megtehetné. Ha a pohárba az utolsó csepp után is töltünk, annak ki kell folynia. Még a legerősebb idegekkel bíró ember is megtörik egyszer, feladja és utat enged feltörő érzéseinek is. A békétlenség azonban ugyanolyan pusztító, mint a tűz. A végén csak hamu marad. Úgy tűnik, hogy az emberi indulatok körforgásából nincs kiút. Olykor mi, keresztény emberek is kifakadunk. „Hisz mi is csak emberek vagyunk” – mondjuk mentegetőzve. Ennek azonban nem kellene így lennie. Hisszük, hogy a megváltás elég a világ megváltoztatásához, elég az újjáteremtéshez, csak a mi foltos bőrünk, na az, lesúrolhatatlan…

„Az Úr azt szeretné, ha népének hite egészséges lenne, és nem lennének tudatlanok a hatalmas megváltással kapcsolatban, melyet oly bőségesen biztosított számukra. Nem kell a jövőtől várniuk, hogy valami nagy dolog történjék értük, mert a munkát már elvégezte Isten. A hívő nem kap felszólítást arra, hogy teremtsen békét Isten és maga között. Ezt soha nem kell és nem is tudná megtenni. Krisztust kell elfogadnia békéjeként, mert Isten és a béke nála van.” E. G. White

péntek, március 04, 2011

Szabadulás a titkos bűnöktől


„Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.”
Zsoltár 19:13.

Más fordításokban:
De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtől, ami rejtve maradt! - Kath. Ford.

A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! – Prot. Ford.

De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtől, ami rejtve maradt! – Rózsa Huba

Hallottál valakiről egy nem éppen kedvező hírt, kihúztad magad; Én aztán ezt nem tenném! Mennyivel jobb vagyok, mint ő!
Persze – kifelé – szuper alázatosnak tűnsz. Még el is hárítod a dicséretet – mondván: ’Istené a dicsőség!’ Közben majd belehalsz, hogy megint nem vettek észre, megint nem értékeltek - bezzeg a társad, a testvéred – őt mindig észreveszik, őt mindig értékelik!

Dávid a 19. zsoltárban egy kétkarú mérleget mutat be.
Egyik oldalán van Isten – a másikon ő, saját maga, pontosabban ÉN vagyok ott – teljes életnagyságomban.


Isten: A Teremtő, a törvényadó, akinek munkája tökéletes, törvénye helyes, cselekedete megvidámít, ítélete változhatatlan!


ÉN: Aki nem látom (be) saját hibáimat, tévedéseimet, bűneimet. És abban tetszelgek magamnak, hogy tökéletes vagyok, hisz még magammal is elhitetem, hogy minden rendben van.


És a mérleg „nyelve” – Isten kezében van. Ő tud megszabadítani a rejtett, mások számára jól elpalástolt, eltakart, titkos, alig látható bűnöktől.

Ő képes helyreállítani az egyensúlyt.

Ilyen a mi Istenünk.
Hívd ma magaddal a munkádba, az iskolába – bárhova, ahova indulsz.
Engedd, hogy rátegye ujját az énedre. Mert Ő a Szabadító!

csütörtök, március 03, 2011

Ajándék A-Z"Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz"
Ésaiás könyve 58, 11

Amint felébredsz ma reggel és felhúzod a redőnyt beárad a napfény. Mielőtt azt hinnéd, hogy a mennyben vagy, megereszted a mosakodáshoz a csapot és ráeszmélsz: mindenért keményen fizetned kell. Semmi nincs ingyen. Az ébredéskor érzékelt szobahőmérséklettől a reggeliden túl egészen az utolsó lekezelt jegyig- mindennek ára van.

Karácsonykor,Valentin napon és nőnapon is eszedbe jut: a kapcsolatoknak is ára van. Egy száll virág, egy közös pizzázás egy apró ajándék is pénzbe kerül.

Így úgy érezzük Isten ránk árasztott áldásainak is ára van. Egy ima: egy munkahely. Egy áldozás: egy ember gyógyulása. Tized, adományok: megvásárolt kegyelem. Engedelmességért örök élet.

Pedig ma reggel azt olvasom itt, hogy csak úgy megtart engem. Kopár földön is. Világ, hitel, bank válság idején is. Fülembe csengenek Istennek szavai: semmi felől ne aggódjatok... Bármennyire is nehéz!

Csontritkulás és egyéb balesetek idején is ott van az Isten! Megerősíti csontjainkat, hogy felmenjünk egy gyülekezet lépcsőin, be tudjunk vásárolni egy szegény családnak és kedvesünk lázas fejére vizes törülközőt tehessünk.

Lelkünk sokszor kiszárad a sok futástól- Isten azonban olyanná teszi azt, mint a jól megöntözött kert!

Amikor nincs mit adnod másoknak Isten a szeretet, megjobbítás, segítő odafigyelés és önzetlen gondoskodás forrássá tesz téged.

Mindezt ingyen adja. A-Z mindent, ami az életed fenntartja! Víz, élelem, szerelmed, barátod, munka. Kopár, sivatagos földön is ott van veled az Isten csak vedd észre és fuss a karjaiba. És ha netán úgy véled nem elég, amennyi van, Ő majd erre a nyűgödre is tud választ adni! Vezet, jól tart és forrássá tesz. Én így ismertem meg őt, na és te?

szerda, március 02, 2011

A ragaszkodó barát„Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.”
(Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. vers)

Pontosabban: „Vannak barátok, akik pusztulásba visznek, és van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.”

Azt hiszem, mindannyian megtapasztaltuk már eme bibliai idézet valóságát. Mikor megbíztunk valakiben, kiadtuk magunkat, de miután visszaéltek titkainkkal, már megbántuk az egészet.

Talán ezért van az, hogy a legtöbb embernek nincs igazi barátja? A sok csalódás miatt magunkba zárkóztunk? Vagy nem találunk olyat, akivel megoszthatnánk magunkat?

Neked van igazi barátod?

Életem legkritikusabb pontján én találtam egyet.

Utolsó éves hallgató voltam a teológián, mikor átmentem egy súlyos krízisen. Bizony kemény időszak volt ez. Bezárkóztam a szobámba, nem ettem, nem olvastam a Bibliát, nem imádkoztam, nem akartam tovább élni. Talán egy hónap is eltelt így.

Egy nap aztán elmondtam az utolsó imádságomat, - legalábbis akkor úgy gondoltam ez lesz az utolsó. Elmondtam Istennek; Hagyjuk békén egymást. Tudom, ez azzal jár, hogy el fogok kárhozni, és jogosan, de hagyjon békén.

Nem mondom, hogy próbáld ki, de az igazi barát az, akit ha elküldesz is, melletted marad.

Ezt a kérésemet Jézus ugyanis nem teljesítette, várt egy kicsit, majd néhány héttel később, mikor csak úgy találomra kinyitottam Bibliámat, szembesített magammal:

„Azt mondtam: Nem törődöm vele, és nem beszélek többé az ő nevében. De olyan lett szívemben, mint égő tűz, bezárva csontjaimba; és hiába erőlködtem, hogy magamban tartsam, nem győzöm.” (Jer.20:9)

Ekkor találtam meg Benne életem leghűségesebb barátját.

kedd, március 01, 2011

Új ég, új föld, új tavasz….


Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak” Ésaiás 65,17.Hamarosan itt a tavasz! Már a madarak halk, bizonytalan hangja hallatszik mindenfelé! Igaz, hogy a tél nehezen adja meg magát, de egy biztos: semmi sem állíthatja meg a rügyfakadást! Ahogy eljön a tavasz, az ember kedve is jobb lesz. Vége a mínuszoknak, a szörnyű hidegeknek, a hosszú, sötét éjszakáknak. A világosság, az élet legyőzi a sötétséget végérvényesen, és ettől az érzéstől mindent másképp látunk!

A Biblia arról beszél, hogy Földünk történelmében is vége lesz egyszer a borzalmaknak. Eljön az idő, amikor Isten lezárja a bűn történelmét és egy új korszak következik. Eljön a nap, és ez már nincs messze, amikor Jézus visszatér dicsőségben és hatalomban, és mindazok, akik készen várták Őt, örökségül bírják az Újföldet! Eljön az örök tavasz! „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” Jel.21,4-5.

Fel sem fogom ésszel igazán, hogy milyen lesz az Újföld! Csak ámulok és csodálkozom azokon a leírásokon, amiket a Bibliában találok! El sem tudom képzelni azt az örömet és boldogságot, amit Isten nekünk készített! De nem baj! Egy biztos, hogy Isten beszédei „hívek és igazak”! Ő megtartja szavát, és teljes mértékben ráhagyatkozhatunk. „Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.” Ésaiás 65,21-25.

Jézus, amikor elment erről a földről, megígérte, hogy visszajön hozzánk! Azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn.14,1-3. Már nagyon várom ezt a napot! Nem mintha nyomorúságos lenne az életem itt e földön, hiszen sokkal rosszabb helyzetben vannak emberek, mégis nagyon szeretnék Jézussal találkozni! Hogy mit fogok mondani neki először? Nem tudom! Ahogy ismerem magamat, szerintem semmit! Csak a nyakába borulok és így köszönöm meg mindazt, amit értem tett! Hiszem az Ő érdeme és áldozata által lettem, ami lettem!
És hát addig is, amíg el nem jön az örök tavasz, örüljünk annak, ami most adatik nekünk…

Kormos Tivadar

hétfő, február 28, 2011

Kitartani a tanultak mellett

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”
Timótheushoz írt második levél 3:14-15


Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyermekkoromtól fogva természetes volt számomra a Biblia ismerete. Hallhattam, tanulhattam a különböző történeteket, később pedig tizenévesként kívülről is megtanultunk jó néhány bibliaverset, melyek azóta is bennem élnek. Nemcsak, úgy hogy kívülről tudom, hanem hatással is volt/van rám az üzenete. Azóta is hálás vagyok szüleimnek, tanítóimnak, lelkészeimnek.
Sokan viszont semmit nem hoznak magukkal a Biblia kincseiből, épp ezért nincs is mire építeni sem gyermek, sem felnőtt korból.

Bizonyára emlékszünk még, hogy 2008 a Biblia éve volt Magyarországon is. A keresztény egyházak különböző programok, előadások, rendezvények által igyekeztek népszerűsíteni a Biblia olvasását.

2009-ben a Magyar Bibliatársulat megbízásából a TÁRKI egy felmérést készített a program eredményességéről, és nem mellesleg a magyarok Biblia olvasási szokásairól. (http://www.biblia-tarsulat.hu/rend/felmeres.htm) Csak két adatot emelnék ki. A magyar háztartások 59%-ában van Biblia (ez még nem jelenti azt, hogy olvassák is). A másik érdekes adat, hogy a felnőtt magyar lakosság 1,9%-a, tehát mintegy 160.000 ember olvassa naponta a Bibliát.

Miért aggasztó mindez? Mert Isten szólni akar hozzánk, és mi nem halljuk meg. Mert ma bárki számára elérhető Isten szent szava, és mégsem kell – pedig volt idő, mikor az életével játszott, aki a Bibliát birtokolta, vagy terjesztette.

Mintha csak a mai embernek szólna Isten Ésiás prófétán keresztül:
Ésaiás 55:1-2 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!

Talán mai írásom nem volt valami „áhítatos”. De rá kell ébrednünk arra, hogy az Isten szavával való élő, napi kapcsolat nélkül kitesszük magunkat Sátán támadásainak, és az örök életünket is elveszíthetjük. Pál azt mondja az ifjú Timótheusnak, hogy ezek az Írások bölccsé tehetnek az üdvösségre, a Jézus Krisztusba vetett hit által.

Ha Isten Igéje nem vezet el az üdvösségre számunkra semmi haszna. Márpedig amellett, hogy átformálja életünket ez a végső célja. Elvezet Jézushoz, és ez által az örök élethez.
Javítsunk ma is a statisztikán!

vasárnap, február 27, 2011

A békés remény...

"Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban."
Ézsaiás könyve 32:18

Eltűnt világunkból amióta valaki leszakította a gyümölcsöt a fáról. Eltűnt, és igazán soha nem tért vissza. Voltak, akik azt mondták, hogy itt és ott találkoztak vele, de kiderült, hogy mindez csak egy-egy kósza lázálom szüleménye. Hamisítványai kelnek életre egyes helyeken, de ugyanolyan gyorsan távoznak is a létezők sorából. Néhány szívbe időnként ellátogat, és vannak otthonok, ahol szívesen látják, de ott is csak vendégként maradhat.

Béke. Béke, mely megszűnt a bűneset óta. Béke, melyet már csak a fegyverszünet néven ismerünk. Béke, amire éhes az egész emberiség.

„Képzeld el, hogy nincs erőszak,/ Vége minden háborúnak!/ Lebegő nyugalom/ Árad, mint a fény.
Álmodom, hogy egy nap eljő,/ S nem lesz többé bánatfelhő./ Szemeden, szívedben/ Csak csend és béke vár.
Senki nem támad reánk./ Otthonunk lesz szép hazánk./ Lelkünk mélyén tiszta fény: A békés remény.
Félni nem kell senkitől./ A holnap gondja nem gyötör./ Lelkünk mélyén tiszta fény:A békés remény.
Képzeld el, hogy nem bujkálunk már!/ És minden bánat távol jár!/ És édes dalt dúdol a szél,/ A boldogság csak minket vár.” (Andrew Lloyd Webber: Volt egyszer egy csapat - musical részlet.)

Most még csak egy áhított kincs, de nem tart sokáig ez az állapot. Isten békét ígért nekünk először a mi szívünkbe, hogy a nehézségekben, a világ őrjítő rohamában is nyugalmat, békét érezhessünk magunkban és magunk körül. De itt nem állt meg. Örök békét ígért neked és nekem. Nem pusztán elméletben, hanem a valóságban, kézzel foghatóan. Eljön értünk, hogy újra békét teremtsen ezen a földön, hogy végleg megszüntesse a bűnt, és örök nyugalmat és szeretetet adjon azoknak, akik ezt elfogadják.

Te is egy jobb világról álmodsz? Te is elképzeled olykor, milyen lesz, amikor megszűnik az erőszak és minden háború? Te is vágysz arra, hogy félelem nélkül tudj végigmenni az utcán, hogy senki ne támadjon rád, és végre igazi otthonra találj? Isten nemsokára elhozza ezt számodra. Megígérte, hogy békét ad, és Ő állja is a szavát. Hát várjuk együtt az Ő országát!