szombat, április 07, 2012

Áldás alatt élni

„Áldásom azon az emberen van, aki hisz bennem; aki belém helyezi bizalmát.”
Jeremiás 17,7

Mitől más az, akin rajta van az Isten áldása?

Vajon több jóval halmozza el őt Ura, mint másokat? Gazdagabb lesz évei múltával, vagyona egyre csak gyarapodik, javai nem fogynak el? Egészsége tovább tart, mint másoké? A betegség elkerüli, nem lesz influenzás, nem fázik meg? Nem éri szerencsétlenség sohasem? Miben más, aki áldott?

Az áldás nem egy láthatatlan páncél, nem egy soha ki nem fogyó éléskamra, de még csak nem is a meg nem romló egészség. Minden ember életében vannak jó és rossz dolgok, könnyű és nehéz napok. Az áldás abban rejlik, ahogy ezeket fogadjuk, ahogy élünk azokkal.

„Az Úr adta, az Úr vette el” – mondta Jób, aki igaz ember volt, és igyekezett megbékélni sorsával. Hiába keserítették felesége átkai, barátai vádjai, hite megőrizte reménységét és a reménysége megmaradt. Így az élete is megmaradt.

„Az Úr majd gondoskodik az áldozatról” – mondta Ábrahám Izsáknak és kezében a késsel és a tűzzel ment fel arra a hegyre, amit Isten mutatott neki, hogy ott áldozza meg fiát, egyetlen örökösét. Hite adott erőt neki ahhoz, hogy a legdrágábbról is lemondjon, a legkedvesebbet is elveszítse. Mivel a hite megmaradt, így a reménysége is megmaradt és megmaradt a fia is.

„Legyen meg a Te akaratod” – mondta Jézus, mielőtt odaadta magát mindannyiunk bűnéért, halálra. Szívében azzal a hittel tette ezt, hogy nem lesz hiába. Hitte, az Atya elfogadja áldozatát és hitte, önfeláldozó szeretete sokunk szívét készteti megtérésre.

Az áldás a reményből fakad, a reménység pedig a hitből, a hit pedig az Isten ajándéka mindazoknak, akik kérik azt.

péntek, április 06, 2012

Életünk megtisztítása


„Mindenki, aki reménykedik abban, hogy meglátja Őt, tisztán tartja magát a bűntől, ahogyan Krisztus maga is tiszta. Aki bűnt követ el, az Isten törvénye ellen vétkezik. Mert a bűn nem más, mint az Isten törvényével szembeni engedetlenség.”

1János 3:3-4. (WBTC fordítás)

Amikor ma reggel elolvastam ezt az Igét, elszomorodtam. Hogy tudnám ÉN tisztán tartani magam a bűntől, amikor annyi önzés meg mindenféle kisebb nagyobb rossz tulajdonság = bűn szorult belém. Aztán végigolvastam a hasonló mondanivalójú Igéket – és megvigasztalódtam.

A mai napon számomra Jézus azt üzeni, hogy: „Drága Gyermekem! Ha bízol bennem, és reméled, hiszed, hogy hamarosan találkozunk, akkor nem érzed jól magad a bűnben. Akkor vágyakozol a megtisztulásra. Tudod, hogy hol találsz meg! Nálam mindig kéznél van a tisztítószer, hiszen belevésték a markomba. Mindig rád emlékezem, amikor a tenyerembe nézek. Tehát kérlek, gyere hozzám bátran, ha már utálod kisebb nagyobb botlásaidat, céltévesztéseidet, bűneidet. Ugye tudod, hogy én igazán szívesen megtisztítlak téged. Kérlek, ne felejtsd el, hogy a bűn az nem más, mint az én törvényemmel szembeni engedetlenség. Tudom, hogy szeretnél nekem engedelmeskedni! Nos, hát – akkor indulj! Én várlak, mert nagyon szeretlek”

Mit gondolsz, ezt csak nekem üzeni ma reggel a mi szerető Megváltónk?

szerda, április 04, 2012

Hit által

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.”
(Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1-2. vers)Egy alkalommal, egy fiatalember azzal a kérdéssel kereste fel Jézust: „Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?” (Mk. 10:17)

Megbecsülni is nehéz lenne hányan tették, vagy teszik fel ugyanezt a kérdést, azt gondolva, hogy Isten irántunk való szeretete nem személyünktől, hanem tetteinktől függ.

A pogány kultuszok istenképe ez, melyet bizonyos áldozatokkal, cselekedetekkel lehet csak kiengesztelni. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, hasonlóan vélekednek.

Számukra az Istenhit nem több, minthogy nevük ott szerepeljen valamely egyház névsorában. Esetleg, bizonyos hitelvek felsorolása; Hiszem, hogy létezik Isten, hiszem, hogy a Biblia az Ő szava, stb., igazi meggyőződés nélkül.

Mások úgy vélik vallásuk gyakorlásával kiérdemelhetik az örök életet. „Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.”(Luk.18:12)

A gazdag ifjú nem értette meg, hogy az örök élet feltétele nem rajtunk áll. Az örök élet elnyerésének feltételét Jézus tudta csak teljesíteni. Ezért mondta a fiatalembernek: „jer, kövess engem, felvévén a keresztet.” (Mk. 10:21)

Van, aki azt mondja ez túl olcsó evangélium, holott ennél drágább evangélium nem létezik. Ez nem puszta templomba járásról, aranyról, ezüstről szól, hanem Jézus értünk hozott áldozatáról.

„Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? "Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!" (Jer 13:23 - új prot. ford.).

Egyedül Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.” (E.G.White: Jézushoz vezető út 26.o.)

kedd, április 03, 2012

Ízleld a szavakat

„A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.”  
Pál levele a rómaiakhoz  5:5

Mi fog ma velem történni, érdemes felkelni egyáltalán az ágyból? Tegnap este is szörnyűségekkel volt tele a Híradó. Elfogták, lelőtték, kigyulladt, összetört, meghalt, lemondott …. . Ha nem lépek ki az utcára nem történhet velem semmi baj.

Maradok, egyedül ez a legjobb megoldás. Visszafekszem az ágyamba és alszom tovább. ….. De éjszaka is rosszat álmodtam, valaki megfogta a kezemet és húzott le a mélybe. Szörnyű volt, egészen bele izzadtam.  Mi lesz, ha visszatér az álom, sehol sem vagyok biztonságban?

Ricsi odanyúl az éjjeli szekrényre elveszi a Bibliáját és elkezdi olvasni ott ahol kinyílt neki: „A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.”

Elkezdi ízlelni a szavakat, szép lassan olvassa egymás után. A R E M É N Y S É G  - először Csokonai verse jut az eszébe  „ Földiekkel játszó Égi tünemény, Istenségnek látszó Csalfa vak Remény” – csalfa,  vak a remény? Igen, a múlt héten szakított velem a barátnőm. Elhagyott, megcsalt, még mindig rettentően fáj.

A reménység NEM SZÉGYENÍT MEG, MERT SZÍVÜNKBE ÁRAD ISTEN SZERETETE…” - Pedig ő hagyott el engem, de Isten szeret! Emlékszem, amikor szakítottunk teljesen összeomlottam, de jött a szombat és a gyüliben nagyon jó volt. A legszebb nap volt a héten. Éreztem, hogy nem vagyok egyedül, teljesen elfelejtettem őt…és este, amikor elmentünk arra az érdekes evangélizációra oda a Zappa Caféba, minden megváltozott. 

Boldog vagyok, a Szentlélek által megváltozott az életem. Nem félek, nem félek, ha volna mitől is nem félek! Uram, kérem az erődet!

Ezzel az erővel indult el Ricsi, és indulhatunk mi is a mai napnak. 

hétfő, április 02, 2012

Szeretet és hit

"Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit."
Galáciabeliekhez írt levél 5:6

Nagyon sokan, akik hosszú ideig fogságban voltak, nem tudnak mit kezdeni a hirtelen jött szabadságukkal. Mások - szintén áldozatok – annyira megtanultak együtt élni elnyomott helyzetükkel, hogy már nem is vágynak igazi szabadságra.

Lelki szinten is hasonlóképpen működnek a dolgok. Pál apostol ebben a szakaszban arról próbálja meggyőzni a zsidókból lett keresztényeket, hogy ha már egyszer Krisztust választották és őt követik, szakadjanak el a régi zsidó hagyományokról. Éljenek a Krisztusban megtalált szabadság lehetőségével.

Az itt is említett körümetélkedést maga Isten rendelte, mint egy olyan testi jelet, amely a népe és a közte kötött szövetség szimbóluma volt. Krisztusban azonban ennek már nincs jelentősége. Akkor sem csupán a külső jel számított igazán, hanem a lelkület, a hozzáállás Isten dolgaihoz. A külsőségek könnyen megtéveszthetnek. Elhitethetjük magunkkal és másokkal, hogy minden rendben van velünk, jó helyen vagyunk. De hogy látja vajon Isten az életünket? Ragaszkodunk a formai dolgokhoz, melyek rabságban tartanak, vagy igazán, hit által, szeretetben éljük új életünket?

Ma arra hívok mindenkit, hogy fogadjuk el Krisztus örök ajándékát. Ehhez mi nem tudunk semmit sem hozzátenni, sem elvenni belőle. Az egyedüli dolog, amit tehetünk, hogy jó kapcsolatot ápolunk Krisztussal, akinek szabadságunkat köszönhetjük. Ennek lényege a szeretet és a hit.

vasárnap, április 01, 2012

Az igazi szabadság

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.”
Pál levele a galatákhoz 5:1

Mikor érezted utoljára szabadnak magadat, barátom? Mikor érezted, hogy nem köt semmi kényszer, hanem teszel vagy nem teszel valamit, mert igazán úgy látod jónak? Mikor érezted, hogy szabad vagy a függőségeidtől, és nem kell rágyújtanod, vagy a pohár után nyúlnod, bekapcsolnod kényszeresen a számítógépet, kapaszkodni valami szokásba, hanem élhetsz végre igazán?

Tudod, Isten Fia már megvásárolta a szabadságodat attól, akinek te eladtad szemtelenül olcsó áron. Az életével fizetett érted, azért, hogy te végre élhess igazán. Azért, hogy ne kössenek a rossz szokások, káros kapcsolatok, önpusztító kényszercselekvések. Odaadta az életét azért, hogy szabadon fellélegezz, és lehess végre Ember, akinek Ő megalkotott.

Tudod, túl nagy volt érted az ár, és ezt te soha nem tudnád kiérdemelni. Túl nagy volt az ár, Isten mégis meghozta érted, mert szeret. Lehet, hogy azt mondod, ez egy ócska, elcsépelt közhely, de én megtapasztaltam, és ezzel nem tudsz vitába szállni. Amikor a kereszt látványa összetöri életed bilincseit, amikor kiöli belőled a megfelelési kényszert, és őszinte szavakat és tetteket hoz azok helyébe, akkor te is a saját bőrödön tapasztalhatod meg, hogy Isten tényleg szeret.

Kívánom neked, hogy ma igazán át tudd élni az ajándékba kapott szabadságot. Lélegezz egy mélyet a tiszta, friss levegőből, kelj fel, és ugrálj szabadon, lépj ki a fényre, és engedd, hogy szívedet átjárja az igazi szeretet.