Az Isten szerinti szociális olló


„Ha testvéred elszegényedik és tönkremegy melletted, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy betelepült megélhessen melletted.” 
Mennyire más lenne a világunk, ha a társadalom működésében alkalmaznánk a Biblia tanításait! A bűn világában, ahogy Jézus mondta: „a szegények mindenkor veletek lesznek” (Máté 26.11). Isten azonban olyan törvényeket hozott, amelyek valódi segítséget jelentettek a rászorulók számára:


  • Tiltotta, hogy visszaéljenek a kiszolgáltatott helyzetűekkel. (2Mózes 23.6)
  • Tiltotta, hogy kamatra adjanak a szegényeknek kölcsönt, szabályozta a zálogba vételt. (3Mózes 25.35-37; 5Mózes 24.10-13)
  • Azt tanította, hogy ne arassák le teljesen a földet, ne szedjék le teljesen a gyümölcsöt, hanem hagyjanak belőle, amit leszedhetnek a rászorulók, s megehetnek az állatok. (3Mózes 19.9-10, 23.22)
  • Tizedet rendelt háromévente a Léviták, bevándorlók, árvák, özvegyek javára. (5Mózes 14.28-29)
  • Minden hetedik évben el kellett engedni az adósságokat. (5Mózes 14.1-2)
  • Az 50. évben vissza kellett adni a földet az eredeti tulajdonosnak, hogy az elszegényedett családoknak is legyen esélyük az újrakezdésre. (3Mózes 25.8-16)
  • A szülők, idősek tiszteletére tanított. (2Mózes 20.12, 3Mózes 19.32)

Ha ezeket az elveket követné ma is társadalmunk, ha ez lenne a törvényhozás számára az etalon, akkor nem nyílna ennyire szélesre az a bizonyos szociális olló, nem ismernénk az „öregezés”, vagy uzsorakamat jelenségét. Isten számon tart és számon kér majd minden igazságtalanságot és irgalmatlanságot. Figyeli és várja az irgalmasság és szeretet megnyilvánulásait. Bárcsak a szívünkben élnének azok az elvek, amelyeket Igéjében tanít, bárcsak életünk befolyása enyhíthetne a világ nyomorúságán!

Legyen áldott a napod!