Csomagolj!


„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”

János evangéliuma 14. fejezet 6. vers


Pont ez a lényeg, hogy csak Rajta keresztül. De Rajta keresztül mehetsz. Szabadon, elfogadottan, úgy, ahogy vagy. Mert Ő ezért jött, hogy végre felhagyjunk az állandó küzdelemmel, amit Istennel szemben folytattunk, hogy végre békét kössünk Vele, és hazataláljunk Hozzá. 


Hogy összetörjön a zsarnok kényúr képe, és végre meglássuk a szerető Apát, aki rohan felénk az úton. Aki magához ölel, visszafogad, megbocsát, ruhát, gyűrűt, sarut ad. Lakomát. Megbecsülést. Életet. Aki nem hánytorgatja fel a múltat, hanem kegyelemmel és megbocsátással segít a feldolgozásban, és abban, hogy tovább tudjunk lépni. Aki új irányt ad, küldetést, életcélt, bizalmat.  Aki minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy végre azok lehessünk, akiknek megalkotott minket: Emberek, az Ő képmásai. 


Ebben a megterhelt időszakban, amikor egyre nagyobb méreteket ölt a vírusfertőzöttek, és velük együtt azoknak a száma, akik emiatt veszítették életüket, egyre sürgetőbben hangzik ez az ige. Induljunk el Krisztuson keresztül az Atyához!


Mert igazán Rá van szükségünk, a Vele való találkozásra, nincs rajta kívül biztos pont ebben a feje tetejére állt világban. Ma reggel maga Jézus hív minket erre az utazásra. Itt az ideje csomagolni!