Nem tehetek róla, ilyen a természetem!

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.”

»A skorpió át akart jutni a folyó túlsó partjára, de nem tudott úszni. Megkérte hát a békát, hogy vigye át a folyón. „Dehogy viszlek – mondta a béka. – Tudom, hogy mit fogsz tenni. Megszúrsz, és akkor megfulladok.” „Hát azt hiszed, hogy képes lennék erre – méltatlankodott a skorpió. – Ha megszúrnálak, veled együtt én is megfulladnék.” Végül a béka beleegyezett, hogy átviszi a folyón. Vesztére, mert a skorpió félúton megszúrta. A béka szomorúan kérdezte tőle: „Miért tetted ezt velem? Most mind a ketten elpusztulunk.” Sajnálom – mondta a skorpió –, ilyen a természetem.”«

A skorpióhoz hasonlóan mi is természetünk rabjai vagyunk, amitől nem csak a környezetünkben élők szenvednek sokszor, hanem mi magunk is. Nem akarunk mi „rosszak” lenni, de nem tudunk megváltozni. Egyszerűen képtelenek vagyunk elhagyni rossz szokásainkat, nem vagyunk képesek kijavítani jellemhibáinkat. Nem is érdemes ezzel próbálkozni, mert úgysem fog sikerülni! Olyan ez, mintha valaki önmagán próbálna meg végrehajtani egy szívműtétet. A „rosszaságunk” ugyanis a Szentírás szerint a szívünkből fakad (Máté 12:34, Lukács 6:45). Szívműtétre, jobban mondva szívcserére van szükségünk ahhoz, hogy megváltozzunk, mások legyünk.

A Biblia elmondja, hogy a szívcserét egyedül csak Isten tudja elvégezni: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek” (Ezékiel 36:26-27).

Szeretnél megváltozni, jobb lenni? Ne barkácsolj! Hívd segítségül Jézust, a mennyei orvost, nála nem kell hosszú sorokat várni, amíg fogadni tud. Ő már ma kész a műtétet végrehajtani rajtad, de előtte a beleegyezésedre vár! Megadod-e neki az engedélyt?