Hitben példa


„És őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.”

Lukács evangéliuma 1.rész 17.vers

Illés az Ószövetség egyik legkiemelkedőbb alakja. Több helyen is olvashatunk említéseket Illés nevével kapcsolatban, hiszen élete és kapcsolata az Úrral igazán rendkívüli volt, emellett pedig kifejezetten mély. Ezt misem bizonyítja jobban, minthogy élete végén nem a halál várt rá, hanem egy tüzes szekér érkezett és ragadta őt el a Mennybe. Az Úrral való szoros kapcsolatának több jele is szemmel látható volt, hiszen Isten segítségével sok csodát vitt végbe az életében: megszaporította a szegény sareptai özvegyasszony élelmét, halottat támasztott, tüzet kért le az égből és a Jordán vizét is kettéválasztotta. Nem volt varázsló, bűvész, nem hókuszpókuszokkal foglalkozott. Hitt! Erősen és rendíthetetlenül hitt, amelynek az volt az eredménye, hogy csodákat vitt véghez. Olyan hittel rendelkezett, amelynek ez lett a jutalma. Azzal, hogy Isten elragadta őt, a zsidó hagyomány mai napig visszavárja. Tudják, hogy Illés egy rendkívül fontos ember volt a hit-történelmében.

Keresztelő János, Jézus útkészítője, hasonló volt Illéshez. Ugyanazt a leírást találjuk János jellemzésénél is, amit Illésnél is olvashatunk: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Malakiás3:24) Ismerős lehet ez a leírás, hiszen a fenti szövegben is ezt találjuk. Vajon miért tartotta Isten ennyire fontosnak, hogy a gyermekek és az atyák szívét közel vonja egymáshoz? Sajnos ahogy haladunk előre a történelemben, bizonyára te is érzékeled kedves Olvasó, az emberek úgy lesznek egyre kegyetlenebbek, egyre gyűlölködőbbek, egyre több a harag, az indulat, az el nem fogadás. Isten pontosan tudja ezt. Azt írja Márk evangéliumában, hogy „Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Márk 13:12-13) hiszen „mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet.” (Máté 24:12) Nem véletlen tehát, hogy ekkora hangsúlyt kap ez a kijelentés. Illésnél, Jánosnál és nálunk is aktuális, sőt, aktuálisabb, mint valaha.

Azt mondjuk, hogy mi nem tudunk akkora csodákat tenni, mint az Ószövetség nagy alakjai. A mi időnkben nem támadnak fel halottak, nem tudunk tüzet hozni az égből stb. De vajon rendelkezünk-e akkora hittel, mint Illés rendelkezett? Valóban igaz az, hogy életünk nagyban különbözik Illés vagy János életétől, de abban is egészen bizonyos vagyok, hogy ha akkora hittel rendelkeznénk, vagy csak akár egy mustármagnyival (Máté 17:20), akkor mindezekre a dolgokra képesek lennénk. Illés mindenképp példa a számunkra, ahogy János is. Én azt hiszem ezt a célt tűzöm ki magam elé a mai napra….és az összes többire is.

Erősebbé teszem a hitem, hogy az Úr ma is tudjon csodát tenni rajtam keresztül.

Áldott napot!