Elegendő kegyelem

"De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.
Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."


2Kor 12,9-10


E. G. White írásaiból válogatva

"Pál apostol így szól: "Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12:10). Amikor belátjuk gyöngeségünket, megtanulunk rajtunk kívül álló erőre támaszkodni. Semmi sem foghatja meg oly erősen a szívet, mint az a bennünk lakozó érzés, hogy felelősek vagyunk Istennek. Semmi sem éri el olyan tökéletesen magatartásunk legmélyebb indítékait, mint Krisztus megbocsátó szeretetének átérzése. Érintkezésbe kell lépnünk Istennel, hogy Szentlelke átitasson, és képessé tegyen az érintkezésre embertársainkkal. Ekkor örvendj annak, hogy Krisztus által összeköttetésbe kerülsz Istennel, a mennyei család tagjává válsz. Ha magadnál magasabbra tekintesz, állandóan érezni fogod saját gyöngeségedet. Minél kevesebbet hízelegsz magadnak, annál pontosabban és teljesebben megérted Megváltód kiválóságát. Minél szorosabban kapcsolódsz a világosság és erő forrásához, annál nagyobb világosság árad rád, annál nagyobb erőben részesülsz, hogy munkálkodj Istenért. Örvendj, egy vagy Istennel, egy Krisztussal és az egész mennyei családdal." /Jézus Élete, Az utolsó út Galileából. Advent Kiadó 1989/

"Legyünk bizakodók és bátrak! Isten szolgálatában a lehangoltság bűn és indokolatlan. Ő tudja, mire van szükségünk. A mi Istenünk, aki megtartja szövetségét, a királyok Királyának mindenhatóságával egyesíti a szerető Pásztor szelídségét és gondoskodását. Hatalma korlátlan, és ez a biztos záloga annak, hogy beváltja a benne bízóknak tett ígéreteit. Megvannak az eszközei a nehézségek elhárítására, hogy megvédhesse azokat, akik neki szolgálnak, és tiszteletben tartják eszközeit. A szeretete annyival szárnyal túl minden más szeretetet, amennyivel magasabb az ég a földnél. Olyan szeretettel őrködik gyermekei felett, ami mérhetetlen és örök. A legsötétebb órákban, amikor minden vészjósló, bízzál Istenben! Ő véghezviszi akaratát, és mindent jól cselekszik – népe javára. Napról napra megújul erejük azoknak, akik szeretik és szolgálják Őt. Isten minden segítséget meg akar és meg tud adni szolgáinak, amire csak szükségük van. Felruházza őket azzal a bölcsességgel, amit különféle szükségleteik megkívánnak. Így szólt Pál, a megpróbált apostol: „Ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12:9–10)." /A Nagy orvos lábnyomában, Segítség a hétköznapokban; Advent Kiadó 2001/

"Nagy hiányunk van oly férfiakban és nőkben, kik felismerik a bűnt és gyűlölik a gonoszságot; kiknek lelki látásuk van, és észreveszik Isten ügyének kívánalmait, s odaszentel- ten, önzetlenül dolgoznak és mindig Jézusban elrejtve tartják magukat. Olyan fiatal emberekre van szükségünk, akiket Isten elismerhet, akik gyakorlati hívők, akik lelkiismeretesen, gyorsan megérzik és felmérik a veszélyt; oly férfiakra és nőkre van szükség, akik nem dicsérik magukat, s akik nem rejtik lelki fogyatékosságukat a kegyesség köntöse alá; akik érzik gyengeségüket és jellemük tökéletlenségét, és akik gyámoltalan lelküket Jézus Krisztusra helyezik. Akik magabízók és útjaikat kritikán felülinek gondolják, azok munkája sok hiányosságot fog mutatni. Az apostol mondja; "Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12:10). Míg erőtelenségét érzi, hit által Jézus Krisztushoz és kegyelméhez ragaszkodik ..." /A tanító munkája, 1938/