A (második) születés csodája„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."

Pál második levele a Korinthusbeliekhez 5,17

„Ha valaki Krisztusban van…” Állítólag sokan vagyunk vallásosak, akik hisznek Krisztusban, de mégis úgy tapasztalom, hogy viszonylag ritkán, vagy rosszabb esetben egyáltalán nem találkozunk az újjá teremtés nyomaival a magukat keresztényeknek vallók között. Mennyire lehet ez valóságos, és milyen mértékben mérhető, vagy egyáltalán mérhető-e az új teremtés? 
Amikor a teremtésre gondolunk óhatatlan, hogy valamilyen materiális kép villan fel előttünk. A semmiből, valami lesz, méghozzá valami szép, az érzékszerveinknek tetszetős dolog. Amikor a régiek elmúlnak, kevés vagy semmilyen tárgyi bizonyíték nem marad a régiek után. Ha az épületekre gondolunk egy-egy felirat, egy-egy emlékmű juttatja eszünkbe hogy itt valami volt, itt valami történt. 
Nem olyan rég egy nagyvárosban sétálgattunk egy kisebb csoporttal és a vágyuk az volt, hogy elsőként a történelmi városrészt nézzük meg, mivelhogy régről emlékeznek, ahogy még a szüleik meséltek a városról. A lábunkat lejártuk és a történelmi városrésznek szinte nyoma veszett. A város egyik látványosságát, (amelyet az útikönyvekben is szerepeltetnek) a várat, irodaházak és egy 10 sávos út vette körbe. A történelmi belvárosban modern házak műanyag ablakokkal, szórakozó helyek, hangos zene, bazár sor, egyéb zajok, és tömeg kísérte. Egyetlen márványtábla emlékeztetett minket csak arra, hogy itt valami régen volt, itt valami történt. Észrevettük a változást, láttuk, hogy mekkora változás történt, a régiek elmúltak és újjá lett minden. 

Az, aki Krisztussal akar közösségre lépni, éppen így változik meg csak éppen lelki változásról beszélhetünk. Ez elvileg egy nem látható változás. Felesleges lenne nagy párhuzamokkal vagy példákkal érzékeltetni, hogy hogyan változik meg az ember, aki Krisztusban van! 

Legyen most egy percünk, és gondoljuk át, hogy a szemünk előtt melyik ismerősünk alakult így át?! Akinél újjá lett minden?! 

Vagy elég, ha csak saját magunkra gondolunk, ha visszaemlékezünk a saját megtérési történetünkre, amikor megszületett a döntés, hogy szövetséget akarunk kötni az Úrral, amikor megéreztük, hogy Krisztusban lenni az élet. Vagy ha még előtte állsz akkor gondold át, hogy mennyi mindent nyersz! 
Attól a perctől kezdve új teremtésként élsz, másképpen fogalmazva, megtaláltad az élet valódi értelmét! 


Megjegyzések