"Ismétlés a tudás anyja.""Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!"

5Mózes 6,6-7

A latinból ismerős, - repetitio est mater studiorum - de a gyakorlatból tudjuk. Bár sokan kritizálták a módszert régebben, a 24.hu* szerint is még mindig igaz a mondás.  Amerikai kutatók szerint ez a módszer még ma is hatékonyabb, mint az oly felkapott és használt gondolat-, illetve agytérképek. De gondoltuk volna, hogy a módszer ilyen régi, hogy már a Bibliában is szerepel? Sőt, Mózes szerint Isten adta utasításba népének, hogy így biztosítsa annak a tudásanyagnak a fennmaradását, amit a Sínai hegyen adott át nekik. A módszer segít abban, hogy az ember lénye teljesen elfogadja a tanultakat. Csak ismételni kell a megszerzett tudást minden nap, minden helyzetben.

Márpedig ezeket a törvényeket már sokan és sokféle szempontból kutatták és mind rájöttek nagyszerűségükre. Csak néhány érdekesség:
- A tízparancsolat, ami a Szentírásban elfér egy fél fejezetben (van olyan parancsolat, ami csak két szóból áll), képes volt szabályozni a kor embereinek erkölcsét, sőt a mai napig nagy hatással van ránk. Míg egyéb, erkölccsel kapcsolatos szabályok több ezer oldalt tesznek ki.
- A tízparancsolatot még egyetlen egyszer sem kellett megváltoztatni, máig érvényes és aktuális minden keresztény számára. Ugyanakkor az európai- és más földrészeken levő keresztény országok törvénykezését már nagyon sokszor módosították.
- A tóra (A Biblia első öt könyve, Mózes írásai) több rendelkezése messze megelőzte a korát. Kifejezetten az egészséggel kapcsolatos utasítások figyelemfelkeltőek. Például 3Mózes 11-ben, a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségtétel, hogy mi alkalmas emberi fogyasztásra és mi nem, még ma is, orvosi szempontból is megállja a helyét.

Isten még arra is gondolt, hogy ne csupán egy, hanem mindegyik, ezután következő generáció élvezhesse törvényeinek jótékony hatását. Ugyanis az ismétlés módszerét minden férfinak, minden tanítónak a gyermekek felé is tovább kellett adnia. Milyen csodálatra méltó ez a szülői gondoskodás! :-) 

*http://24.hu/tudomany/2011/01/25/meg-mindig-az-ismetles-a-tudas-atyja/