Mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban!


Kolossé 3. fejezete alapján


Kol 3:23-24.

„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok”.


Ha megtapasztaltátok Isten megmentő szeretetét és megértettétek, hogy Jézus Krisztus halála által örök életetek van, egyszer és mindenkorra döntsétek el, hogy számotokra mindenkor és mindenben első az Isten! Tekintsétek úgy, hogy ennek a világnak és mindannak, ami abban van, meghaltatok. Így annak kísértései, csábítása nem érhet el benneteket. Mert mindennél többet ér az az új életünk, amely Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelekor lesz a miénk. Tudjátok, mivel régen ti is azokat cselekedtétek, hogy a bűn, a gonosz kívánságok és szenvedélyek bármilyen ismerősnek és jónak látszanak is előttünk, végül kiváltják az Isten haragját.  Ezért tekintsetek ezekre úgy, mint háborúban az ellenség fegyverére és stratégiájára, amit ti használni nem tudtok. A legfontosabb, hogy az ördöggel szembeni háborúban egy ember sem az ellenségünk, még akkor sem, ha annak látszik. Gondolhatjátok ellenségnek, mert másképp gondolkodik, más kultúra szerint él, más egyházhoz tartozó, esetleg hitetlen, de mégsem az. Ha ellenségesen viselkedik is, ő is csak egy olyan valaki, akiért Jézus meghalt, vagyis akit meg kell mentenünk. Ezért maximális szeretettel és türelemmel, alázattal és irgalommal legyetek irántuk! Tudom, hogy ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen, mert nem egy óriási ellenséget, hanem önmagunkat kell legyőzni hozzá: saját büszkeségünket. De azt is tudom, hogy sikerülni fog, mert a mi Urunk erőt fog adni. A nehéz pillanatokban gondoljatok arra, hogy a mi Megváltónk is megbocsátott nekünk mindenért, bármit követtünk is el. Az is segíteni fog, ha visszaemlékeztek minden jóra, amiért hálásak lehettek Istennek, valamint ha a Szentírás ígéreteivel, szavaival és kedves énekeitekkel bátorítjátok egymást. Ne feledjétek, minden tettetekkel mindig és mindenkor Jézust képviselitek. Annak, hogy Isten gyermekei vagytok, legelőször családotokban kell meglátszódnia.  A feleségek hitét a férjek, a férjek hitét a feleségek tapasztalják meg először!  A szülők hite a gyermekeik életében hozzon sok örömöt és áldást, míg azok szófogadással, engedelmességgel mutassák ki Isten iránti elkötelezettségüket. Mivel ebben a világban nem vagyunk egyenlőek, mindenki, aki másoknak dolgozik, úgy tegye, mintha magának tenné: tiszta szívvel, legjobb tudása szerint. Bármi történjen is, az Isten vezetését kérjétek, a Szentlélek szavára hallgassatok! Az igazak jutalma Istennél van és minden bizonnyal meg is kapjuk, de akik helytelenül cselekednek, vagy viselkednek, a saját fejükre fog az visszahullani.  
Restás László