Áldjátok az Urat!

Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente! Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat! Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!
Zsoltárok könyve 134:1-3


Amikor a Zsoltárok könyvét kézbe vesszük egyfajta énekes könyv szövegét olvashatjuk kotta nélkül. A bevezetőben található megjegyzés szerint  ez a zsoltár egy „zarándokének”, melyet a jeruzsálemi ünnepekre haladva útközben énekelhettek az izraeliták.
Bizonyos értelemben mi is egy zarándokúton veszünk részt, aminek a célja, hogy személyesen találkozhassunk Istennel. Nagyon fontos szem előtt tartani a végcélt, de az is fontos, hogy itt a földi utunkon is meglássuk, megtapasztaljuk Isten jelenlétét, vezetését.
Gondoljuk végig, hogy mi adhat okot a hálaadásra, dicsőítésre! Emlékezzünk vissza Isten személyes életünkben megnyilvánuló gondviselésére, szeretetére. Magasztaljuk Őt azért AKI, dicsérjük őt, azokért a dolgokért, amiket TETT és tenni fog!
Meglátjuk, az áldás áldást hoz magával!