Istennek tetsző böjt


Ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”
Ézsaiás könyve 58:10-11

Böjtöltünk-e valaha? Miért tettük?

A böjtölésnek több oka is lehet. Vannak, akik egészségük megörzése érdekében hetente egy napot böjtölnek: csak vizet, vagy esetleg gyümölcsöt fogyasztanak. Mások a vallás által előírt böjt hívei. Ilyen a húsvét előtti nagypénteki böjt, amikor a hús fogyasztásától tartózkodnak a vallási közösség tagjai. Sokan olyankor böjtölnek, ha valamilyen éltebevágó döntésben szeretnének Istentől útmutatást kérni. Arra gondolnak, ha nem esznek semmit, megsanyargatják testüket és ezáltal Isten figyelmét jobban kiérdemlik.

Ézsaiás által Isten más irányba tereli a böjt fogalmát. A fejezet elején található szövegekben elitéli a csupán előírások alapján bevezetett böjtöt, amit nem kísér belső változás, megüresedés, Istenhez és a másikhoz fordulás.

Isten nem köntörfalaz. Nyíltan és őszintén közli gyermekeivel, hogy üres az életük, ha csupán ilyen formaságokból áll. Ezt mondja:

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat...!

Oszd meg kenyeredet az éhezővel, 
vidd be házadba a szegény hajléktalant, 
ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől! 

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsőssége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!”

Az igazi böjt, az igazi istentisztelet lényege tehát Istenre és a másikra való odafigyelés.

Böjtöltünk-e már így? Ha igen, tegyük meg újra! Ha nem, akkor kezdjük el gyakorolni még ma! Nem fogjuk megbánni!

Jótékony hatását kifejti úgy lelki mint testi egészségünkre is.