Az erő veled van

„Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!”  
Zsoltárok könyve 31,25"Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni." /Niccolo Machiavelli/


Egy köztiszteletben álló ember valami csúnya bűnt követett el. Reggel megállt a tükör előtt és meglátta az arcát. „Uram, ez nem én vagyok, én nem akarok ilyen lenni” mondta magában, és a tükörben szembe köpte magát.

Tisztelem ezt az embert, mert erős volt, ha pillanatnyi győzelmet aratott is rajta Sátán, fel tudott állni. Akiknek az Úrban van reménységük „… erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás könyve 40,31

Az ember szíve érzékeny műszer. Ha Isten Szentlelke benne lakik, az Ige által mindig érzékenyebbé válik. A lelkiismeret egy egyenlő szárú háromszöghöz hasonlít, ami ott van a mi szívünkben. Ha teszünk valami rosszat, akkor fordul egyet és fáj. Ha még egyszer megtesszük, már kopnak az élei és kevésbé fáj. Ha sokszor elkövetjük azt a bűnt, már semmi fájdalmat nem érzünk.

Szörnyű annak, aki eljut ebbe az állapotba!

A ma reggeli igénk arra kér, hogy legyünk erősek és bátor szívűek. Ne a bűnben erősödjetek meg, ne a kifogások keresésében, hanem az Úrban. Élesítsétek Isten Igéjével a lelkiismereteteket. Ehhez kell az igazi erő.