Azzal az erővel

„Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.”
Fil 3,21 (Békés – Dalos)

Milyen erő késztetheti arra a világot, hogy önként elismerje és elfogadja az Isten hatalmát maga felett? Mely erő az, ami képes meghajlítani a legnyakasabb hitetlen ember derekát, hogy leboruljon Jézus Krisztus előtt?

Biztos vagyok benne, hogy csak olyan, aminek nem erőszak az alapja, ami nem a többség erős nyomásának következménye. Ebben nem játszhat szerepet a pénz, a fegyver, de még a kompromisszumokra törekvő diplomácia sem. Mégis hatalmas és erős, teljes megadásra, átadásra késztető.

Milyen erő képes arra, hogy életet teremtsen, hogy a semmiből valami legyen? Mi az, ami át tudja törni a halandóság és a halhatatlanság közötti falat, ami nem csupán ideig-óráig tartó, hanem örök lehetőséget ad?

Az ilyen erő nem lehet emberi, nem lehet evilági, mert mi mind az idő foglyai vagyunk. Az ilyen erő nem fakadhat az emberi gondolat eszméiből, nem fakadhat szolidáris összefogásból, mert a mindent legyőző emberi akarat korántsem mindenható.

Milyen erő képes megváltoztatni a szívem? Mi tud engem, makacs hitetlent, Felé fordítani, imára késztetni? Mi képes arra, hogy belőlem, összeférhetetlen emberből, mennyei polgárt formáljon?

Egyedül a szeretet, Isten szeretete.

Restás László

http://www.youtube.com/watch?v=nK9JIBhCy0A