Nem vagy egyedül„Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.” János evangéliuma 14,18
Az egyik ifjúsági alkalmon arról beszélgettünk, hogy mit szoktunk egyedül csinálni. Az egyik fiatal a következőt válaszolta:
„Én soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van”

Szeretem János evangéliuma 14. fejezetét, mert igazi reménységet sugárzó szakasza a Bibliának. Jézus a tanítványok hamis reménységét akarta eloszlatni. Ők úgy gondolták, hogy Jézus itt a földön fogja felállítani az országát, úgy hogy elzavarja a rómaiakat Palesztinából. Nagyot tévedtek, elkeseredtek és Jézus vigasztalja őket az első versekben:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van”

Figyeljük csak meg, nem úgy vigasztalja őket, hogy a jövőről beszél nekik. „HIGYJETEK” – mondja Jézus. A holnapot csak akkor értem meg, ha hinni tudok MA.

Ha ma hiszünk Jézusban, akkor Ő a Szentlélek által mindig velünk van.

Hogyan lehetséges ez?

Sok ember számára a hit csak önszuggesztió, valami kellemes meleg érzés, ami segít elviselni az élet nehézségeit. Jézus szerint a hit – valóság, meggyőződés, bizalom valakiben, aki most is jelen van.

Jézus amikor itt volt a földön egyszerre, csak egy helyen tudott jelen lenni. Amióta elment közülünk, és elküldte a Szentlelket a „pártfogót”, minden emberrel ott tud lenni.

Ezt érezte a fiatalember is azon a beszélgetésen és ezt érezheted Te is ma reggel. Nem vagy egyedül, Jézus minden pillanatban Veled van. Kérdezd őt ma is és válaszolni fog Neked.

Megjegyzések