Hála a bűnbocsánatért


"Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret."
Lukács evangéliuma 7:47

A mai nyakig eladósodott emberek világában talán még hatásosabban szólalna meg Jézus példája, melyet egy Simon nevű farizeus házában mondott el. Vacsora közben egyszer csak megjelent egy nő, aki drága kenettel megkente Jézus lábát, és hajával megtörölte. A hüledező, botránkozó férfinak Jézus elmondott egy példát, amely megmagyarázza az asszony viselkedését.

"Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?"
 Simon így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el." Ő pedig ezt mondta neki: "Helyesen ítéltél" (7:41-43)

Istennél nem a rögzített árfolyam, vagy a végtörlesztés esetleg kamattámogatás a megoldás életünk adósságcsapdájára. Bűneink miatt ugyanis olyan "tartozásunk" van, melyet soha nem tudnánk megfizetni. Illetve egyszer igen, de az halált jelentené.

A Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 23. verse világosan elmondja: "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

Az örök élet tehát ajándék. Nincs ingyen (Krisztus életébe került), de elérhető bárki számára. Akkor fogjuk viszont igazán értékelni, ha látjuk méltatlanságunkat, bűnösségünket. Ilyen értelemben boldogok a lelki szegények, mert tudják, érzik ráutaltságukat és hogy Isten országába tartozhatnak.

Gondoljuk végig életünket. Mennyit engedett el nekünk Jézus, és hogyan reagáltunk rá?