Csak nyugalom!

"Légy csendben és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja.” (MBT ford.)
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.” (Károli ford.)
Zsoltárok könyve 37:7

Tehetném azt is, hogy most a csendesség áldásairól írok. Talán könnyebb is lenne. Jó lenne többet elcsendesedni az Úrral.De nem erről szól ez a zsoltár.

Becstelen, gonosz, alattomos emberekről, akiknek a puszta léte is felébreszti a bennünk az igazságérzetet. Ha ráadásul ilyen emberek miatt szenvedünk, mi is azt kiáltjuk, mint a Jelenések könyvének igaz szentjei: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?” (Jelenések 6:10) A 7. vers így folytatja: „Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig…”

Amikor emberek akartak igazságot szolgáltatni, abból csak újabb indulat, gyűlölet, háborúság támadt. Bármennyire is bosszant a körülöttünk lévő sok gonoszság, az Úrra kell bízni a dolgot.
Ez csak teljes bizalommal lehetséges. Rábízni azt, ami nem a mi ügyünk, ugyanakkor hinni abban, hogy igazságosan ítél. Hadd idézzem újra a Jelenések könyvét, mert a jó és rossz küzdelmének végkimenetele itt látszik legtisztábban:

Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:  ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid" (Jelenések 15:3-4)

Végül, visszatérve a zsoltár gondolataira:
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!  Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet.  Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.  Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.” (Zsoltárok 37:8-11.)

Nem tudom ma mi vár rád, de láss túl minden rossz dolgon. Láss el egészen a végkifejletig. Még egy kevés idő, és nem lesz gonosz, csak igazság és békesség!