Örök élet"Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót."

Zsoltár 21:5


«"Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága" (Jn 1:4). Ez nem a földi életre vonatkozik, hanem a halhatatlanra, amely Isten kizárólagos tulajdona. Az Igének volt ilyen élete, aki Istennél volt, és aki Isten volt. A földi életben mindenkinek része van. Az nem örökkévaló vagy halhatatlan, mert az Életadó visszaveszi. Az embernek nincs hatalma élete felett. Jézus azonban nem kölcsönbe kapta az életét, és azt senki nem vehette el tőle. "Én teszem le azt magamtól" - mondja. Benne eredeti, nem pedig kölcsönkapott vagy átszármazott élet volt. Ez a fajta élet nincs meg az emberben, aki azt egyedül Krisztuson keresztül érheti el. Nem lehet megdolgozni érte, mert ingyen ajándékként adatik a Krisztusban mint személyes Megváltóban való hit feltételeként. "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül örök Istent" (Jn 17:3). Ez az élet nyitott kútforrása a világ számára.» /Az életadó Krisztus; Szemelvények E. G. White írásaiból 1, Advent Kiadó Bp. 1999./

«Drága Megváltónk életét adta a világ bűneiért, és szavát adta arra, hogy üdvözíti mindazokat, akik Hozzá jönnek. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Az örök élet elnyerésének vannak feltételei. Tegyetek eleget azoknak, és reménységetek biztosítva lesz, akár életben maradtok, akár meghaltok. Bízzatok az üdvözítő Megváltóban! Bízzátok rá gyámoltalan lelketeket, és Ő elfogad, megáld és üdvözít titeket. Csak higgyetek! Fogadjátok be Őt teljes szívvel, és tartsátok szem előtt, hogy az Úr azt szeretné, ha elnyernétek az élet koronáját. Ez legyen legnagyobb és legkomolyabb kérésetek. Adjátok át magatokat egészen, és Ő megtisztít minden szennytől és a tisztesség edényeivé tesz benneteket. Isten megmoshat és megfehéríthet titeket a Bárány vérében. így elnyeritek a győzelmet... Tartsatok ki a hitben! (45. Levél, 1905).» /A halállal szembenézők bizonyossága; Szemelvények E. G. white írásaiból 2, Advent Kiadó Bp. 2000./