Gyógyító reménység

"Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és )ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: 'Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?' A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
Pál első levele a korinthusiakhoz 15:54-58


Nemrég egy előadást hallgattam, amelyben egy hölgyről mesélt az előadó, akit folyton rossz gondolatok marcangoltak. A hölgy felkeresett egy pszichológust, akinek elmondta, hogy attól fél, milyen borzasztó lesz, amikor őt majd eltemetik. Annak a gondolata, hogy koporsóba kerül és földet hantolnak rá, elborzasztja. A pszichológus végighallgatta, majd azt mondta: „Hölgyem, tudom, mi a megoldás az Ön problémájára. Két szóból álló kúrát írók fel Önnek. A két szó pedig ez: HAGYJA ABBA! (Angolul: Stop it!) Hagyja abba az önmarcangoló gondolatokat, és töltse be helyüket pozitív gondolatokkal.”


A betegségek megállíthatatlan sora és sokfélesége, az elválással, halállal való szembesülés minket is megrémíszthet, és a félelem, rossz gondolatok hatalmába kerülhetünk. Sajnos nem tudjuk meg nem történtté tenni az édeni eseményeket, így a halált sem tudjuk megsemmisíteni. Ám a Szentírásban azt olvashatjuk, hogy Isten diadalmaskodni fog a halál fölött, és feltámasztja majd mindazokat, akik benne hittek. Ez egy nagyszerű hír, amely bár nem képes megszüntetni a fájdalmat, amit a romlandó testben érzünk, sem a halált semmisé tenni, de reményt adhat, beragyoghatja sötét gondolatainkat. 

Vannak tények, amelyeken nem tudunk változtatni, de gondolatainkat tudjuk befolyásolni. Egy bölcs mondás szerint: „Félni annyi, mint tönkretenni azt, ami van, azzal, ami nincs.” Gondolataink beteggé tehetnek, de meg is gyógyíthatnak.

Pál is erre bíztat az idézett szakasz utolsó részében. Azt mondja, legyünk szilárdak, rendíthetetlenek, buzgók, és ez jellemezzen mindig. A félelem, a negatív gondolatok teherként nehezedhetnek ránk, és ezt nem teszik lehetővé. Engedjük el őket, és teljes erőből, örömmel végezzük a ránk bízott feladatokat.

Mintha Pál azt mondaná: Van egy jó, meg egy rossz hírem. A rossz, hogy van halál és nem tudtok ellene semmit sem tenni. A jó pedig az, hogy van feltámadás, és ha erre gondoltok, és az ebből fakadó reménység tölti be gondolatvilágotokat, akkor annak pozitív eredménye lesz.


Ne engedjük, hogy a negatív gondolatok hatalmába kerüljünk! Kérjük Istent, töltsön be Lelke által pozítiv, élettel teli gondolatokkal ma is!