Áldjon meg az Úr!


"Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni."

Van egy könyv a Bibliában, melyből csak nagyon ritkán szoktunk idézni. Ha idézünk is, többnyire ugyanazt a néhány mondatot – sokszor szövegkörnyezetét is figyelmen kívűl hagyva. A gyakran idézett gondolat: „Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!” (Ruth 1:16-17)

Minden keresztény férfi arra vágyik, hogy házasságkötésekor hasonló szavakat rebegjen neki felesége. De a valóság az, hogy ezeket a szavakat nem a férjének mondta egy szerelmes ifjú hölgy, hanem egy özvegyasszony a szintén özvegy anyósának. Elimélek és felesége Naomi két fiával elhagyja az országot, mert Betlehemet és környékét éhínség sújtja. Elmennek a moábiták földjére, ahol mint védelemre szoruló idegenek tartózkodnak 10 éven keresztül. A két fiú moábita nőt vesz feleségül, az egyik Orpát, a másik Ruthot. Azonban előbb Elimélek, majd a két fiú is meghal, így három özvegyasszony marad magára.

Ebben a kétségbeejtő helyzetben Naomi meghallotta, hogy „az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki.” Ruth lesz az, aki vállalja az ismeretlen és bizonytalan sorsot és elindul anyósával. Ruth nemcsak sorközösséget vállalt, hanem – ami ettől sokkal fontosabb – hátrahagyta régi bálványimádó népét és szokásait, és elhatározta, hogy Naomi Istenét, Izrael Istenét követi és Rá bízza sorsát.

Isten különös módon gondoskodik róla. „Véletlenül” Boáznak – mint később kiderült, egy közeli férfi rokonnak – a földjére megy elhullott kalászokat szedegetni, aki felfigyel rá, jól bánik vele. Mivel egy még közelebbi rokon lemondott előjogának (és kötelességének) gyakorlásától, Boáz elveszi feleségül Ruthot. Így jelenik meg a Góél (Megváltó) képe, ennek az idegen asszonynak az életében.

„A legmegragadóbb vonása ennek az egyszerű és csodálatos történetnek Isten bensőséges gondoskodása, még a jelentéktelen ügyek intézésében. Ő az aki irányítja az egyszerű, hétköznapi emberek sorsát, és így a moábi lány új hite és anyósa iránti áldozatkész szeretete beleszövődik Isten megváltói tervébe. Mert Ruth lesz Dávid dédanyja, és Dávid nemzetségéből származik majd a Messiás.” (Kézikönyv a Bibliához, 226.o.)