Lemondás és Jutalom


"Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet."
Márk evangéliuma 10,29-30

Mit adnál oda a hitedért? Attól függ, mit jelent a számodra. Akik számára a hit csak valami vallásos hókuszpókusz, azok számára érthetetlenek Jézus Péterhez intézett szavai. Akik formálisan vallásosak, templomba-, imaházba-járók, de csak azért, mert mindenki más is ezt teszi körülöttük, elborzadnak az áldozathozataltól. Számukra a lemondás veszteség.

Jézus nagy árról beszél, a legfontosabb dolgokról, a legfontosabb kapcsolatokról. Otthon, megélhetés; család, szülők gyerekek. A ma emberének elképzelhetetlen, hogy mindezeknél fontosabb lehet a hit, pedig a Bibliában gyakran olvasunk valami hasonlóról akár pozitív, akár negatív tapasztalatként. Ádám elképzelhetetlennek tartotta az életet felesége Éva nélkül, ezért ő is evett a tiltott gyümölcsből. Ábrahám kész lett volna feláldozni fiát, Izsákot Istennek. Ráchel nem tudott lemondani bálványairól ezért becsapta apját és férjét, a Szentírás összefüggést sejtet ezen eset és a nő meddősége között. De az Újszövetség is foglalkozik a kérdéssel. A gazdag ifjú nem képes eladni mindenét és szétosztani a rászorultak között, hogy kövesse Jézust. Anániás és Szafira félretesznek az Istennek szánt pénzből és életükkel fizetnek érte. Az első keresztények azonban mindenüket közösnek tekintik és készek segíteni minde elesettnek.

Minden történetet áthat a küzdelem. Az a küzdelem, amit a szereplők nem másokkal, hanem leginkább önmagukkal vívnak. A lemondás, az áldozathozatal épp ezért önzetlenségre tanít. Arra az erényre, ami Urunkat, Megváltónkat is jellemezte. Arra, ami Isten egyik legszebb és legfontosabb tulajdonsága, szeretetének állandó része. Aminek középpontjában mi magunk, mi emberek vagyunk. Mert Isten minden áldozatot értünk hozott, számára a jutalom mi vagyunk.

Azt, aki lemond valamiről Jézusért nem éri veszteség. Jézus ígérete a biztosíték rá. Az anyagiak esetén a jutalom százszoros, míg a személyek esetén a pótlás a lehetőség. Testvért a testvér helyett, szülőket a szülők helyett. Mint Jób történetében is, aki elveszett vagyonának sokszorosát kapta vissza, elhunyt gyermekei helyett pedig fiúkat és leányokat.