Az akaratra és tettekre késztető Isten„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.”

(Filippibeliekhez írt levél 2. fejezet 13. vers)

„Gyakran elcsüggedsz, amiért kevésnek találod magadban az erkölcsi erőt. A kételkedésnek is rabszolgája vagy, azonkívül régi, bűnös életed szokásai uralkodnak rajtad. Érzelmeid is szembeszegülnek veled, magasztosabb elhatározásaiddal, legünnepélyesebb ígéreteiddel.Minden valótlannak tűnik előtted. Kiegyensúlyozatlanságod miatt még azok őszinteségében is kételkedsz, akik jót akarnak neked. Minél inkább kételyek közt vergődsz, annál valószerűtlenebbnek látszik előtted minden, míg olyannak nem tűnik az élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt, amelyen megvethetnéd a lábad.Mindaddig veszélyben forogsz, amíg meg nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz mindenben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid és hited mit sem ér, amíg akaratodat a hit és a cselekvés oldalán nem veted latba. Ha teljes akaraterőddel vívod a hit harcát, akkor győzni fogsz.Hajlandó vagy-e halogatás nélkül helyes kapcsolatba lépni Istennel? Így szólsz-e: „Jézusnak adom át az akaratomat, mégpedig most mindjárt”, s teljesen az Úr oldalára állsz-e attól a perctől kezdve? Ne hallgass a szokások, az étvágy és a szenvedélyek türelmetlen követeléseire!Ne adj lehetőséget Sátánnak, hogy így szóljon. „Nyomorult, képmutató ember vagy!” Zárd be ajtódat, hogy a gonosz ne tudjon vádolni, csüggeszteni. Mondd ezt: „Hinni fogok, sőt már most is hiszem, hogy Isten a segítségem” – s azt veszed észre, hogy Istenben diadalmaskodsz.Ha állhatatosan az Úr oldalán tartod az akaratodat, és minden érzelmed Jézus akaratának irányítása alá kerül, akkor erős sziklára lelsz. Időnként ugyan szükséges lesz akaratod utolsó morzsájára is, de mivel Isten fáradozik érted s Ő formál, úgy kerülsz majd ki a műhelyéből, mint tisztességre való edény. A hitről beszélj! Állj Isten oldalára, ne tedd lábadat az ellenség területére, s akkor az Úr lesz a segítőd!Ő így szól: „Add át magadat nekem, add át nekem az akaratodat! Vond ki azt Sátán uralma alól, s én majd birtokba veszem. Akkor majd jóakaratom szerint munkálom benned az akarást és a tetteket is.” Amikor Krisztus gondolkodásával ajándékoz meg, akaratod olyanná válik, mint az övé. Jellemed is átalakul. Olyan lesz, mint Krisztus jelleme. Célod-e, hogy teljesítsd Isten akaratát? Akarsz-e engedelmeskedni a Szentírásnak: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem.” (Mk. 8:34)

/E.G.White; Bizonyságtételek 5. kötet részletek az akarat edzése részből. 513-514.o./