Isten igazsága

„Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.

János szerinti evangélium 17. fejezet 17. verse


Régen úgy hívtam, hogy gyülekezeti turizmus, idősebb koromban rájöttem, hogy sok barátunk van. Kifejezetten élveztem olyan gyülekezetekbe menni, ahol még nem jártam, oda ahol a barátaim voltak, vagy oda ahol tudtam, hogy valamelyik néni az egyik kedvenc sütimmel fog megkínálni.
Az adventista gyülekezetekben általában, a szószéken, vagy a falra mintázva, olvasható egy-egy rövid igeszöveg a bibliából. Tinédzserként sokszor azon tűnődtem, hogy vajon mit testesíthetnek meg ezek a szövegek a gyülekezet számára. Mert az világos, hogy a bibliából vett idézetek valamilyen céllal, üzenettel kerültek a falra vagy a terítőre kihímezve.

Mondanék néhány példát, hogy milyen következtetésre jutottam régen.
„Jövel Uram Jézus!”- Igazán lelki közösség, az imádság lelkülete átjárta a gyülekezet minden egyes tagját. Jellemző volt, hogy a gyülekezet tagjainak nagy része már ősz hajjal ékesített volt.

Alfa és Omega- A gyülekezetben érezhető volt a nézetkülönbség.

„Szeresd az Urat”- Mindig úgy néztem erre a részletre, hogy a gyülekezetnek ez a legfontosabb emlékeztető. Ha netalántán kezdenének másra gondolni a prédikáció alatt, ez felirat azonnal észhez térített mindenkit.

„Zörgessetek és megnyittatik”- Egy kereső gyülekezet, akik minden mondatot alaposan összeegyeztettek a bibliával. Igaz rájuk, hogy mindent az Ige mérlegére helyeztek.

„Mert mindazt, amit kértek azt megkapjátok”- Ezt a gyülekezetet az üzlet jellemezte. A központi téma mindig egy jó üzlethez vezetett. A tapasztalatok az üzletelésből fakadtak.

„A Te igéd igazság”- Amikor ezt láttam, tudtam, hogy nem lehet mellébeszélni. Bármilyen irányba is halad az életünk vagy a gondolataink az Ige igazság.


Mindig úgy tekintettem erre az üzenetre, ami életemet egyszer meg fogja változtatni. Nem tudtam mikor fog ez bekövetkezni, de azt tudtam, hogy ez életem egy vezérfonala lesz. „Szenteld meg őket, igazsággal a Te Igéd igazság”. Jézus ezért imádkozott, hogy az életem, a tied igazsággal, az isteni igazsággal legyen megszentelve, és ez az Ige!