Jézus örök szavaAz ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
(Máté evangéliuma 24. fejezet 35.vers)


Ó, hányszor kérdeztem már: Uram, ezt most miért engedted, engeded meg? Miért van az, hogy a gonoszoknak minden sikerül? Miért boldogulnak jobban azok, akik erőszakkal átgázolnak másokon? Nekünk pedig, akik hiszünk, miért kell annyi nehézségen, betegségen, stb. átmenni?

És amire ilyenkor mindig rájövök, hogy az Istenben való ’csalódásom’ valódi oka az, hogy nem az én forgatókönyvem szerint alakultak, alakulnak az események, és hogy olyan dolgokat kérek számon rajta, amit Ő sohasem ígért.

Ugyanakkor az evangéliumokat olvasva, kissé megnyugszom, mert látom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Hiszen a tizenkettőnek is volt egy jól behatárolt messiásképe és mikor Jézus kilépett az általuk megkoreografált szerepből azonnal értetlenkedni kezdtek.

Különösen, mikor a szenvedésről és a haláláról beszélt nekik. Vagy, mint itt Máté 24. fejezetében nemzeti büszkeségük, a Templom pusztulásáról szól. Mikor? Hogyan? Kérdezik sorban. Ez a világvégével egyenlő!

Világvége? Ó, hányan csalódtak és fognak csalódni a jövőben is, mikor Jézus nem az általános elképzelés szerint zárja le a bűn történelmét. Mikor világi vagy vallási nagyhatalmak játékát lesve kiáltják; ez már a vég!

Akkor megszólal Jézus: Ez még nem az! Előbb benned és általad kell, hogy megszólaljon az Isten országának evangéliuma (14.vers). Előbb döntened és mindenkinek döntenie kell e hívó szó mellett vagy ellen.

A különböző összeesküvés elméletek keresgélése, gyártása, a világ eseményein való sopánkodás, vagy az önsajnálat helyett, készülj Jézus visszajövetelére megfogadva az Ige szavát:

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!

Az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok,” (Ézs.6-11)