Az igazság hasogatása

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.”
Pál második levele Timóteushoz 2:15

Ez a mondat visszacseng még a gyerekkoromból, amikor kezemmel valami irka-firkát készítve fél füllel a prédikációkra figyeltem. Jól emlékszem csodálkozásomon, mert nekem a „hasogatásról” egészen nem oda illő gondolataim támadtak. Hasogatni a nagypapámnál szoktunk, mikor ősszel behordjuk a fáskamrába a téli tüzelőt. Néha még nekem is megengedték, hogy megcélozzak egy-egy tuskót, és ha nem találtam mellé, akkor tomahawkos indiánnak képzeltem magam. Mi köze azonban a fa aprításának az „igazság beszédéhez”? Idővel rájöttem, hogy különös igemagyarázatomnak van némi alapja. Hiszen sokan saját „igazukat”, egyoldalúan válogatott bibliai idézetekkel megtűzdelve, úgy oda tudják vágni a másik fejének, hogy fület hasít, lelket aprít.

Mindemellett Pál valami másra gondolhatott, mert a 14. versben azt írja Timóteusnak, hogy ne legyenek „haszontalan szóharcok” a hittestvérek között. Hogyan kell hát úgy hasogatni az igazság beszédét, hogy ne bántsunk vele másokat?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” – fogalmaz a 2014-es Revideált új fordítás.


Ezek szerint, ahhoz, hogy helyesen fejtegessük Isten szavát, Isten elé kell járulnunk. A Biblia olvasása nem regény – bár vannak benne izgalmas fordulatok –, sem történelemkönyv – bár számos kapcsolódás van a kor eseményeivel –, sem valamiféle összeesküvés elméletet rejtő jóskönyv – bár fontos téma benne a jövőről szóló tanítás. A Biblia Isten igéje, tehát az az Ige, amelyik 2000 évvel ez előtt testet öltött (János evangéliuma 1:14). Ha mi a Szentírás olvasása közben nem Jézus Krisztust tesszük tanulmányozásunk központi elemévé, akkor igemagyarázatunk fahasogatáshoz lesz hasonló – durva lesz és szálkás. Isten előtt megállni és az ő kinyilatkoztatását befogadni annyi, mint befogadni szívünkbe Jézust, elfogadni a megváltást, és ennek fényében élni a mindennapjainkat. Ez az élet az igazság fejtegetésének egyetlen helyes módja. Olvasd te is így a Bibliádat!