Mielőtt meglett...


 „Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől. A tiszta barmok közűl, és a tisztátalan barmok közűl, a madarak közűl, és minden földön csúszó-mászó állat közűl, Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: a mint Isten megparancsolta vala Noénak. Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.”
1Móz 7:7-10

Néha csak nagyon kevésen múlik, mint például...

- A példamutatáson: Noét egész családja követte, de nem csak a bárkába. Az csak az utolsó volt. Már sokkal hamarabb követték őt, sokkal hamarabb elfogadták a szavait, hallgattak rá. Ez semmi másnak nem köszönhető, csak a hitelességnek, a példaadásnak. Noé hiteles volt a családja előtt. Mindenki elismerte egyedülálló, mások által ugyan megkérdőjelezett hitét, mert látták, milyen elkötelezett.

- Az igazoláson: Isten igazolta Noé hitét. El tudjátok képzelni az emberek pillanatnyi ámulását, ami végigkísérte az állatok vonulását a bárkáig? Jöttek mind, párosával. Ragadozó és növényevő, minden fajból, bogarak, rovarok, hüllők, emlősök, madarak. Minden szárazföldi lény egyen- egyenként vonult be a bárkába és foglalta el a helyét és sehol sem voltak a pásztoraik. Az emberek csak nézték őket, keresték a terelőiket. Olyan kíváncsi vagyok, milyen indokokkal utasították vissza a nyilvánvalót, hogy Isten így igazolja Noé igehirdetését. Egészen addig kerestek mindenféle kigondolást, amíg be nem záratott az ajtó.

- Az engedelmességen: Nem először történt, hogy az állatok okosabbak voltak az embereknél, mert hamarabb felismerték a nyilvánvalót: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” (Zsoltár 111,10) Isten mindent megjelentett előre Noénak, aki hitt neki és engedelmeskedett. Azt tette, amit az Úr mondott, ezért megmenekült. Noé mindent elmondott a családjának, akik hittek neki. Látva példamutatását, csatlakoztak hozzá az engedelmességben, ezért megmenekültek vele együtt. Még az állatok is aszerint cselekedtek, ahogy Isten mondta Noénak, így megmenekültek. Sok múlik a hiten és még több az engedelmességen.

És megjött az özönvíz a földre...”