Jézus szolgálata


"Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez."
Lukács evangéliuma 13:17

Jézus földi szolgálatát akkor értjük meg igazán, ha nagyobb összefüggéseiben látjuk. "Aktív" szolgálata nagyon rövid volt, mintegy három és fél év. Mire elég ennyi idő? Az evangélisták beszámolói alapján nagyon sok mindenre. Jézus küldetésének végcélja a kereszt volt ugyan, de előtte olyan utat, reménységet mutatott, ami mennybe menetele után is meghatározó lehet számunkra.

Jézus szolgálata többnyire tanításból és gyógyításból állt. Tanításának központi témája Isten országa volt, amely egy már most is létező valóság. Ez az ország hamarosan megjelenik teljes dicsőséggel, ugyanakkor bennünk is ott van, mikor Isten uralmának vetjük alá magunkat. Ezt az országot hirdették, mintegy "reklámozták" azok a csodák is, melyek végig kísérték tevékenységét.

Ezek a csodák, vagy "jelek", azért történtek, hogy elhiggyék, elhiggyük, hogy valóban ő az Istentől jött Szabadító. Jézus szerény és alázatos volt, még akkor is, amikor az általa véghezvitt csodák egyértelműen isteni hatalmáról tettek bizonyságot. A csodák nem csupán őt igazolták, hanem az Isten és Sátán közötti küzdelemben emlékeztettek arra, hogy minden látszat ellenére Jézus az igazi ÚR. Sátán hatalmát, a betegségek, a pusztító vihar, vagy akár a halál felett is letöri az Úr.

Jézus szolgálata utat készített, és előre mutatott arra az időre, melyről így János a Jelenések könyve 21. fejezetében:
"Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (3-4.v.)

És végezetül: ne felejtsük el, hogy Jézus szolgálata mindig döntés elé állít. Egy olyan világban, ahol Sátán és démonai el akarnak bennünket szakítani Istentől, bíznunk kell az ő mindenek feletti hatalmában. Jézus mennyei közbenjáró szolgálata a végéhez közeledik. Lássuk meg és igényeljük ma is az ő szabadító hatalmát!