Az Isten országa bennem van!





„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem azt sem mondják: ímé itt, vagy ímé amott van: mert ímé az Isten országa tibennetek van.” Lk.17,20-21.





Sokan félreértik Jézusnak ezeket a szavait. Arra gondolnak, hogy ez a néhány mondat ellene mond a Szentírás egészének. A Biblia arról tesz bizonyságot, hogy miután Jézus felment mennybe, ígérete szerint vissza fog térni az idők végén dicsőségben és hatalommal, mint Királyok Királya és Uraknak Ura. A korai keresztényeket is ez a reménység éltette, hogy nemsokára megláthatják szerető Urukat visszatérni a földre. Jézus vajon másképp gondolná ezt, amikor e szavakat mondta? Nem! Bár a kételkedő ember szembeállíthatja e kifejezéseket, de ezek még sincsenek ellentétben egymással.

A történelem legkiemelkedőbb eseménye lesz Jézus 2. eljövetele! Minden jel arra mutat, hogy ez már nem soká be fog következni. Visszatér Jézus, mert megígérte! Egyébként, ha nem jönne vissza, minden összeomlana e világon. Sajnos tönkretettük földünket mindenféle vonatkozásban. Ha ez a tendencia folytatódik, már semmi esély nem lesz az életre bolygónkon. Krisztus azért jön vissza, hogy helyreállítsa azt, amit az ember elrontott. Ezért szükségszerű, hogy ez bekövetkezzen!

Vajon kikért jön el Jézus? Kit fog üdvözíteni? A válasz egyszerű: azokért, akikben már Isten országának az alapelvei itt e földi élet során kirajzolódik! Kereszténynek lenni nem más, mint Jézus példáját követni a hétköznapi életben is. Akiknek a szívében megszületett Jézus, annak az életében egyre jobban növekedni fog, míg végül betölti az egész életét. Mik ezek az alapelvek, amelyek nélkülözhetetlenek Isten országához? A szeretet, az öröm, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Ha valakikben ezek a tulajdonságok kifejlődnek és növekednek, akkor az egyén valójában készen áll Isten országában való élésre. Így Isten országa bennünk lesz!

Ami kiváltságunk mindennap, hogy készüljünk Jézus eljövetelére. Ezt nem tehetjük úgy, hogy csupán kutatjuk a próféciákat, hanem nap, mint nap gyakorolnunk kell az ottani élet törvényszerűségeit. Képzeljük el, hogy éreznénk magunkat a mennyben, ha nem készülnénk erre fel! Ott nincs helye a gyűlölködésnek, a pletykának, a hazugságnak és a hűtlenségnek! Már most hozzá kell szoktatnunk magunkat a gondolathoz, hogy más életünk legyen, mint a megszokott! Isten országa tehát nem akkor kezdődik el, amikor Jézus valóságban visszatér angyalsereggel, hanem már most!

 Kezdhetjük….?

Kormos Tivadar