Jó az ÚR!

Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.


A végtelen Isten most is pontosan számon tartja a világ népeinek dolgait. Külön figyelemmel van az egyének iránt is. Nemcsak egyszerű általánosítást mond el, hanem személyre szóló üdvösség történetet hordoz. A nehémiási ima egy szükség idején mondott ima, amit a hívő ember igénybe vehet akkor is, amikor éppen rendetlenül mennek a dolgok. Legyen szó akár természeti válságról vagy lelki nehézségekről.

Tudom, hogy olykor nem jut idő vagy lehetőség arra az elcsendesedett imaközösségre Istennel, amire oly nagy szükségünk van, mert valamilyen veszély vagy változás befolyásolja az életünket. Az ember rábízhatja magát Istenre, és ha ezt megteszi, akkor elvárhatja azt az oltalmazást, amiért Nehémiás könyörög. Érdekes mód nem ér itt véget a mondat. A következő vers így folytatódik: „Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. De elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek" (Náh 1:7-8). Elpusztítja mindazokat, akik a magasságos Isten fölé akarják emelni magukat.

Az asszír birodalom emelkedése és bukása nagy tanulsággal szolgál ma is a föld népeinek. Nagy volt a birodalom dicsősége, de nagy volt hanyatlása is. A nyolcadik versben elhangzó figyelmeztetés nemcsak azokra a népekre vonatkozik, amelyek az ókorban sorakoztak fel Isten ellen, hanem ma is érvényes.

Isten alkotásai vagyunk! Talán nem mindenki számára annyira könnyű ezt a kijelentést elfogadni. Kétféle ember van. Vannak, akik számára ez jó hír, és vannak azok, akiknek nem. Ez utóbbi esetben, annak lehetősége áll fenn, hogy a kontroll nem az én kezemben van, nem én irányítok. Az első esetnél viszont az ember képes elégedett, értékes életet élni azzal a fő kérdéssel foglalkozva, hogy mi végett vagyunk a világon.