Isten útjai


Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!


Hogyan menthetnélek meg? Ezt kérdezi Isten újra és újra minden emberrel kapcsolatban. A gond ott kezdődött, hogy a bukott, bűnös ember már nem szerette Isten jelenlétét. Félni kezdett tőle, elrejtőzött, szégyellte magát. Így van ez mind a mai napig, hiszen ki szeretne találkozni azzal, akinek kérését, szavait semmibe veszi? Akinek parancsát akkor is áthágta, amikor semmi értelmes indoka nem volt ár. Mindene megvolt, és Isten csak hűséget várt cserébe.

Hogyan menthetnélek meg, ha nem hallgatsz meg, és valójában nem is ismersz? Valahogy így szólhat a kibővített kérdés. Isten kiválasztott embereket, majd egy nemzetséget, hogy őt képviseljék. Szövetséget kötött velük, melynek részeként Isten különleges áldást ígért. De mit tegyen az Úr, ha választottjai már nem őt képviselik, sőt már istenük is más? Az Úr nem vetett el mindenkit, és mindig kiderült, hogy voltak még igaz hívők, akik a tömeges hitehagyás ellenére is hűek maradtak Istenhez és szövetségéhez. Őket nevezi a Biblia maradéknak.

Hogyan menthetnélek meg? – kérdezte Isten akkor is, amikor népe már végképp elvetette, elutasította, amikor nem fogadta el Messiásnak? Még mindig volt lehetőség a megtérésre, de közben új utak nyíltak a pogányok felé. Erre felháborodtak azon, hogy Isten másokat is üdvösségre hív. Féltékenyek lettek azokra, akik nem tartoztak közéjük. Aztán jöttek az újabb és újabb gondok, de Isten nem adja fel.

Hogyan menthetnélek meg? Kérdezi Isten ma is tőled és tőlem. Néha egészen különös útjai vannak. Egyeseknél felhasználja a családi hátterét, másoknál épp ennek problémái vagy hiánya vihet közelebb Istenhez. Néha Isten embert küld, máskor egy könyvet, egy cikket, egy gondolatot, egy videót … A lényeg, hogy megmenthessen. Ezer útja van erre.